Teden izobraževanja za trajnostni razvoj


V neformalnih programih organizacij za izobraževanje odraslih v Sloveniji vsebine trajnostnega razvoja niso dovolj zastopane. Izobraževanje odraslih je močno vpeto v socialno-kulturno okolje, v katerem se dogaja, in tudi v tisto socialno-kulturno okolje, iz katerega udeleženci izobraževanja izhajajo. Za spodbujanje trajnostnega razvoja želimo v tovrstno izobraževanje vključiti vse skupine ljudi, še zlasti ranljive skupine, ki se zaradi socialno-ekonomskih okoliščin, v katerih se nahajajo, manj zavedajo pomena trajnostnega razvoja.

Zato bomo v desetih organizacijah, ki smo članice Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS), konec meseca maja in začetku junija 2017 (skladno z razpisanim terminom Evropskega tedna trajnostnega razvoja 2017) izvedi Teden izobraževanja za trajnostni razvoj.

V tem času bomo izvedli najmanj 30 izobraževalnih dogodkov na temo trajnostnega razvoja. Njihovo vsebino najdete na spletnih straneh članic ZiSS.

Aktivnosti v Tednu izobraževanja za trajnostni razvoj prispevajo k doseganju dolgoročnih ciljev, opredeljenih nacionalnih dokumentih o izobraževanju odraslih do leta 2020, in sicer na področju splošnega izobraževanje odraslih. Poudarek izvedenih programov bo predvsem v osveščanju za trajnostni razvoj in zaščiti okolja. Z izvedbo programov hkrati vzpodbujamo aktivno državljanstvo in povečujemo socialno vključenost.


Aktivnosti v sklopu tedna izobraževanja za trajnostni razvoj sofinancira MIZŠ.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 3, 2017