OE Ljudska univerza


Na Posoškem razvojnem centru smo uresničili težnjo, da postanemo prepoznavni tudi kot institucija, ki nudi kakovostne izobraževalne programe za odrasle. Z leti smo v širšem slovenskem prostoru postali prepoznavni kot uspešni izobraževalci odraslih. To je skupaj s sprejetjem Sprememb odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center pripomoglo k temu, da smo v letu 2016 vzpostavili Organizacijsko enoto Ljudska univerza (OE LU).


POSLANSTVO
Tu smo zato, da odraslim v Zgornjem Posočju omogočamo vključevanje v različna kakovostna izobraževanja, v katerih lahko pridobivajo tista znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za uresničevanje svojih osebnih in poklicnih ciljev. To je naš prispevek k razvoju in boljši kakovosti življenja v Zgornjem Posočju ter k širjenju kulture vseživljenjskega učenja. Z ljudmi pletemo nove zgodbe za ljudi.

VIZIJA
Zaupanja vredni, kompetentni in strokovni
Nadgrajevali bomo vlogo osrednje izobraževalne ustanove za odrasle v Zgornjem Posočju, prepoznavne po kakovostnih izobraževalnih programih za različne ciljne skupine, dostopnosti, odprtosti, zadovoljstvu udeležencev in partnerjev, po sodelovanju z okoljem in povezovanju različnih generacij.


V šolskem letu 2016/2017 bomo izvajali:
• javno veljavne izobraževalne programe (programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost in Računalniška pismenost za odrasle);
• programe neformalnega izobraževanja (jezikovne in računalniške tečaje, študijske krožke);
• krajše delavnice in predavanja (v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in širše);
• programe v podporo učenju (Središče za samostojno učenje, informiranje in svetovanje za različne ciljne skupine);
• Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O).

Vabimo vas, da spremljate našo ponudbo na uradni spletni strani ter na naši FB strani Ljudska univerza Tolmin.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 3, 2017