PUM-O


Projektno učenje mlajših odraslih je program neformalnega izobraževanja, namenjen mladim od 15. do dopolnjenega 26. leta, ki so iz različnih razlogov prekinili šolanje in ostali brez poklica, imajo težave v šoli in potrebujejo pomoč ali pa nimajo zaposlitve in so pripravljeni narediti nekaj zase.

Cilji programa PUM-O:

- pridobivanje splošne razgledanosti in razvijanje posameznikovih veščin,
- preprečevanje osipa (pomoč pri učenju) in priprava za nadaljevanje prekinjenega šolanja (pomoč pri opravljanju popravnih izpitov, vpisnih postopkov …),
- oblikovanje poklicne identitete in samoiniciativnosti z namenom vključitve na trg dela.

Vsebine programa PUM-O:
- Izbirno projektno delo, ki temelji na interesih, aktualnih potrebah udeležencev in potrebah okolja (razvijanje lastne ustvarjalnosti in kreativnosti ter seznanjanje s produkcijskim delom, domačo obrtjo, rokodelskimi dejavnostmi, storitvami – npr. fotografski tečaj in organiziranje fotografske razstave, priprava in izvedba lutkovne predstave za otroke iz vrtca, izdelava pohištva iz palet, izdelava raznih manjših lesenih ali glinenih izdelkov za obdarovanja …),
- Osebni učni projekti (večinoma gre za učenje in priprave na izpite ter iskanje zaposlitve),
- Interesne dejavnosti, so kratke eno- do tridnevne delavnice, organizirane z namenom spodbujanja in širjenja znanja ter interesov (športne aktivnosti, zabavni kulturni dogodki, ogledi filmov…).

Dodatne informacije:

Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
telefon: 05/38-41-514
mobilni telefon: 051-626-446
e-naslov: #EM#70746f43747765297b60#EM#
spletna stran: http://pum-tolmin.weebly.com

Več o programu lahko preberete tukaj.


Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

SOČAsnik, l. XIX, št. 1, 2018