Kreativni zajtrki


Kreativni zajtrki so tematska delovna srečanja. Na njih sodelujejo organizacije, institucije, odločevalci, podjetja, prostovoljci itd. iz lokalnega okolja in širše, ki delujejo na tistih tematskih področjih, ki jih posamezen »zajtrk« obravnava. »Zajtrki« so namreč priložnost za povezovanje in skupno delovanje v lokalnem okolju. Občasno povabimo tudi goste.

Kreativna »prebujanja« v šolskem letu 2017/2018:
- 24. oktobra bo beseda tekla o vključevanju oseb s posebnimi potrebami v različne izobraževalne aktivnosti;
- 19. septembra smo se sestali na tematiko vključevanja družin priseljencev v lokalno okolje. Sodelujoči: VVZ Ilke Devetak Bignami, Posoški razvojni center, OŠ Franceta Bevka Tolmin, Občina Tolmin, CSD Tolmin, Knjižnica Cirila Kosmača, prostovoljci. Gostja: Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta Za medkulturno sobivanje iz OŠ Koper.

Na kreativnih zajtrkih smo se že spraševali:
- Ali je naše okolje zrelo za vzpostavitev javnega prostora za spodbujanje in razvoj duha podjetništva, ustvarjalnosti ... in ali obstajajo v našem okolju posamezniki in skupnosti, ki bi bili pripravljeni na tako imenovano sodelo oziroma »coworking«? Kdo so postali nosilci te zgodbe in kako napreduje, lahko spremljate na Coworking Baza – Center za sodelo Tolmin: http://cw-baza.si/


Dodatne informacije:
Patricija Rejec, telefon: 05/38-41-506, e-pošta: #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#
SOČAsnik, l. XVIII, št. 4, 2017