• NETWORLD
  Povečana prepoznavnost dogodkov v času prve svetovne vojne in njene dediščine na območju Podonavja.
 • BIFOCAlps
  Pospešitev razvoja Tovarn prihodnosti in Industrije 4.0
 • TastyCheeseTOUR
  Prek sirarske tradicije v zanimivo turistično zgodbo
 • BRIDGES
  Vzpostavljanje kompetenc za podporo zelene rasti
 • Parkiraj & doživi naravo!
  Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave