• e-MOTICON
  e-Mobilna transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp
 • NETWORLD
  Povečana prepoznavnost dogodkov v času prve svetovne vojne in njene dediščine na območju Podonavja.
 • BIFOCAlps
  Pospešitev razvoja Tovarn prihodnosti in Industrije 4.0
 • TastyCheeseTOUR
  Prek sirarske tradicije v zanimivo turistično zgodbo
 • BRIDGES
  Vzpostavljanje kompetenc za podporo zelene rasti
SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017