Izobraževanje za čebelarje

13.12.2017

Medpodjetniški izobraževalni center pod okriljem Šolskega centra Nova Gorica ponuja brezplačno IZOBRAŽEVANJE ZA ČEBELARJE in vse, ki jih čebelarstvo zanima.

Začetek: 22. 1. 2018 ob 17.00 na Posoškem razvojnem centru;  še 2 prosti mesti! Predvidoma bo organiziranih pet srečanj po štiri šolske ure oz. po dogovoru s skupino. Usposabljanje bo potekalo v Tolminu.

Vsebina (20 ur):
• čebelja družina (nega in oskrba čebel),
• zdravstveno varstvo čebel,
• čebelja paša,
• materiali in delovna sredstva v čebelarstvu,
• točenje medu.

Pogoji za vpis:
• ste zaposleni (v podjetju, s.p., status kmeta itd.),
• ste starejši od 45 let (izjemoma pod 45) in
• imate največ srednjo šolo.

Informacije in prijave:
Jana Skočir, Posoški razvojni center, tel.: 05/38-41-513
SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017