Nov javni razpis

12.10.2017

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: MRS), ki jih izvajajo nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu: NVO), registrirane v Republiki Sloveniji.

Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja.

Delavnica za zainteresirane prijavitelje: Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017 organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 13. uri. Na delavnico bodo povabljeni tudi predstavniki zasebnega sektorja, ki so izrazili interes za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a.

Več informacij najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017