Novi javni razpisi

5.2.2018


1) 1. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij


Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP). 
 
Predvidena višina sredstev: do vključno 5.000.000 € (1.000.000 € za sklop 1 oz. pilotne projekte, 4.000.000 € za sklop 2 oz. projekte EIP).

Rok za oddajo vlog: do vključno 25. maja 2018 do 24. ure (vnos prijavnega obrazca in prilog poteka od 26. februarja 2018)

Več informacij najdete tukaj.

-------------------------------------------


2) 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam


Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).

Predvidena višina sredstev: do vključno 3.000.000 € (600.000 € za sklop 1 oz. pilotne projekte, 2.400.000 € za sklop 2 oz. projekte EIP).

Rok za oddajo vlog: do vključno 25. maja 2018 do 24. ure (vnos prijavnega obrazca in prilog poteka od 26. februarja 2018)

Več informacij najdete tukaj.

-------------------------------------------

3) Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«


Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti subjektov inovativnega okolja (SIO), ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Ta se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

Ciljne skupine/upravičenci
so subjekti inovativnega okolja, ki že najmanj 24 mesecev pred oddajo vloge izvajajo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa. Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so: – inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci); – nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«; – hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«

Rok za oddajo vlog:
15. marec 2018

Več informacij najdete tukaj.

SOČAsnik, l. XIX, št. 1, 2018