Novi javni razpisi

17.7.2017

1. Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvajanje aktivnosti, namenjenih spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanji in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti , aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti.

Namen javnega razpisa je spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost, ter tako doseči večje zaposlovanje mladih oseb.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti:
- Izvajanje usmerjenih usposabljanj in individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta, v skupnem trajanju največ 2 meseca, vendar skupno manj kot 100 ur, od česar je okvirno 20 % ur individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta,
- Svetovanje osebi, ki je uspešno zaključila usposabljanje v projektu izbranem na tem javnem razpisu in se zaposlila v novonastalem gospodarskem subjektu.

Z namenom podpore podjetniškem udejstvovanju brezposelnih mladih, starih do vključno 28 let, se bo kot uspešen zaključek usposabljanja štela vsaj 90 % prisotnost na usposabljanjih in, s strani izvajalca usposabljanj, potrjeni podjetniški načrt. Brezposelna mlada oseba bo napotena v skupinsko usposabljanje, kjer bodo v obliki modulov podana različna podjetniška znanja in veščine. Na podlagi novo pridobljenih znanj, in z individualnim svetovanjem, bodo vključeni nato pripravili podjetniški načrt. Po uspešno potrjenem podjetniškem načrtu bodo imeli vključeni 30 dni za oddajo vloge za pridobitev subvencije v povezani operaciji »Spodbude za zaposlitev mladih«. Vključeni bodo upravičeni do podjetniškega svetovanja (predvidoma 4 ure) v času prvega leta delovanja novonastalega gospodarskega subjekta v katerem so se zaposlili.

Ciljna skupina so brezposelni mladi, stari do vključno 28 let. Pogoj za vključitev mlade osebe v projekt je, da je na dan vključitve v usposabljanje le-ta stara vsaj 15 let in manj kot 29 let ter ni v delovnem razmerju v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in je prijavljena v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Rok za prejem ponudb: 28.08.2017 do 13:00

Več informacij najdete tukaj.SOČAsnik, l. XVIII, št. 3, 2017