Novi javni razpisi

24.7.2017

1. Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018

Namen javnega razpisa je spodbuditi vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov. Razpis spodbuja invencije in inovativne rešitve z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev, kar bo prispevalo k stimulaciji okolja in sinergijskim učinkom povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje najmanj treh učnih izdelovalnih laboratorijev, ki bodo: - vzpostavili ustrezno infrastrukturo za uvajanje energetsko učinkovitih rešitev in rešitev učinkovite rabe virov za potrebe MSP in potencialnih podjetnikov in - omogočili podjetjem in skupnosti, da dostopajo tako do znanj s področja tehničnega in digitalnega izdelovanja kot tudi do prostorov in orodij UIL.

Upravičenci so javni zavodi, ki delujejo na področjih srednjega izobraževanja po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in so ustanovljeni kot šolski centri, srednje poklicne šole, srednje tehniške šole, srednje strokovne šole, splošne gimnazije ali strokovne gimnazije.

Rok za prejem ponudb: 15.09.2017

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 4, 2017