Novi javni razpisi

4.9.2017

1. Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela"

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki so del nacionalnega projektnega partnerstva, kot določeno v poglavju 6 in 7 (v nadaljevanju: projektov) in ki bodo s projektnimi vsebinami vplivali na vzpostavitev celostnega modela podpornih storitev pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela in pripomogli k vzpostavitvi podporne mreže z vključenimi prevladujočimi deležniki s področja izobraževanja in trga dela. 
V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah RS. 

Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne skupine na trg dela.

Ključni cilji javnega razpisa so:
- razvoj in izvedba projektov prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (v nadaljevanju: prehod), ki bo prispeval k pridobitvi kompetenc oseb iz ciljne skupine in jih približal trgu dela,
- spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine,
- spodbujanje strokovnih oseb v izobraževalnih institucijah, staršev oz. skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo oseb iz ciljne skupine,
- vzpostavitev enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela in ozaveščenost in motiviranost delodajalcev za zaposlovanje oseb iz ciljne skupine.

Rok za prejem ponudb: 02.10.2017 do 15:00

Več informacij najdete tukaj.


2. Javni razpis za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2017


Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018

Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 56.930,00 EUR.

Rok za oddajo: 05.05.2017

Več informacij najdete tukaj.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 3, 2017