Nov javni razpis

28.11.2017

1) 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih


Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR. 

Rok za prejem ponudb: 09.03.2018

Več informacij o javnem razpisu najdete tukaj.


SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017