Razpis za predložitev strateških projektov

13.2.2018

Na spletni strani programa www.ita-slo.eu je objavljen razpis št. 5/2018 za predložitev strateških projektov. Oddaja vlog poteka izključno v elektronski obliki v sistemu FEG2 Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. Pred tem mora prijavitelj pridobiti uporabniško ime in geslo v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija ter navodila za registracijo v sistem Login FVG je na voljo na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog.

Rok za oddajo vlog
je 28. 3. 2018 ob 15:00 (CET).

Razpis in razpisna dokumentacija

Za dodatne informacije lahko kontaktirate Skupni sekretariat, Via del Lavatoio, 1, I-34132 Trst, Italija, tel. št.: +39 040 377 5993, e-pošta: #EM#6a75712d6d71677464664a79696a67607e743c756272387e6c#EM# ali slovensko Info točko, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, tel. št.: +386 (0)5/73-18-533, e-pošta: #EM#69752f706d2b75717a624a6c637b#EM#.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017