Vabilo k izpolnjevanju vprašalnika

4.5.2017

Občina Tolmin je v fazi novelacije Razvojnega programa in priprave sprememb Občinskega prostorskega načrta. V ta namen smo skupaj z Občino Tolmin pripravili vprašalnik za podjetja, podjetnike in sobodajalce.
Prosimo vas za sodelovanje, saj bodo tudi vaši odgovori prispevali k pripravi obeh dokumentov.

Vprašalnik je dostopen na spletnem naslovu: http://www.1ka.si/a/125784.

V primeru, da bi vprašalnik želeli raje izpolnjevati v sodelovanju z anketarjem ali da potrebujete dodatna pojasnila, nam to sporočite na #EM#706e6e6c6a64286461647a79656e4e7f62723c607d#EM#.

Prilagamo tudi vabilo župana k izpolnitvi tega vprašalnika.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 3, 2017