Informacije javnega značajaSOČAsnik, l. XVIII, št. 1, 2017