Informacije javnega značajaSOČAsnik, l. XVIII, št. 3, 2017