Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017


Naslov projekta: Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017
Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Ajdovščina
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Posoški razvojni center (PRC), Šolski center Nova Gorica (ŠČNG)
Obdobje trajanja projekta: od 1. 4. do 31. 10. 2017
Vrednost projekta: 60.182,00 EUR

Opis projekta:
Vodilni partner projekta je Ljudska univerza Ajdovščina, konzorcij pa sestavljajo še trije partnerji (Ljudska univerza Nova Gorica, Posoški razvojni center in Šolski center Nova Gorica). Predmet razpisa je financiranje izvajanja sledečih neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za brezposelne osebe v letu 2017:

1. Računalniški programi
2. Jezikovni programi
3. Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka
4. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka

V okviru operacije bomo na ravni konzorcija v obdobju od 1. 4. do 31. 8. 2017 na Posoškem razvojnem centru izvedli naslednje programe:
- ena izvedba 30-urnega programa Word osnovni (2–3 krat tedensko po 3–5 ur);
- ena izvedba 60-urnega programa italijanščine – osvežitveni tečaj na ravni A2 (2–3 krat tedensko po 3–5 ur).

V okviru operacije bomo na ravni konzorcija v obdobju od 1. 9. do 31. 10. 2017 na Posoškem razvojnem centru izvedli naslednji program:
- ena izvedba 60-urnega programa angleščine – osvežitveni tečaj na ravni A2 (2–3x tedensko po 3–5 ur)

Več informacij in kontakt: Anja Colja, e-pošta: #EM#616f68622a66696b62684a7b7e6e207c79#EM# ali telefon 05/38-41-505
SOČAsnik, l. XVIII, št. 4, 2017