Informiranje in svetovanje za odrasle ter podporne dejavnosti za brezposelne


Posoški razvojni center kot izvajalec Informiranja in svetovanja za odrasle nudi informiranje in svetovanje brezposelnim ter vsem tistim, katerih delovna mesta so ogrožena. 

Namen programa je vključitev ali nadaljevanje izobraževanja ali usposabljanja v programih za odrasle, kot so programi za dvig splošne izobraženosti in pismenosti, programi za pridobivanje oziroma izboljšanje temeljnih zmožnosti, programi za potrebe dela, ki vključujejo tudi pridobivanje in izboljšanje poklicnih zmožnosti.


BREZPLAČNO NUDIMO:

- opredelitev ciljev in poti izobraževanja,
- načrtovanje osebne in poklicne kariere,
- predstavljanje izobraževalnih programov,
- motiviranje in spodbujanje za vključitev v izobraževanje,
- načrtovanje in organiziranje učenja,
- predstavljanje izobraževalnih organizacij in možnosti financiranja izobraževanja,
- premagovanje učnih težav.

Informiranje in svetovanje izvajamo za:
- posameznike (osebno, po telefonu, e-pošti, pošti),
- skupine (na Posoškem razvojnem centru v Tolminu in na dislokacijah).

V videu Svetovanje za znanje, ki ga je pripravil Andragoški center Slovenije v sodelovanju s svetovalnimi središči Murska Sobota, Novo mesto in Velenje, se lahko seznanite s svetovalno dejavnostjo v izobraževanju odraslih ter področjem vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih.

Svetovanje zagotavljamo brezplačno in celostno.

Informacije:
Patricija Rejec, tel. št.: 05/38-41-506, e-pošta: #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#

SOČAsnik, l. XVIII, št. 1, 2017