Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče


Naslov projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
Vodilni partner konzorcija: Posoški razvojni center (PRC)
Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG), Šolski center Nova Gorica Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Obdobje trajanja projekta: od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019
Vrednost projekta: 592.800 EUR

Opis projekta:
Cilj projekta je s pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki imajo nižjo izobrazbo in so stari 45 let ali več (izjemoma manj), ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

V okviru operacije bomo na ravni konzorcija v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 3. 2019 izvajali naslednje programe:
• Računalniška pismenost za odrasle (RPO) - več tukaj
• Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO):
- Internet – kje prežijo nevarnosti - več tukaj 
- Računalnik v žepu - več tukaj
- Internet in delo v oblaku - več tukaj
- Poglejmo skozi drugo oko - več tukaj
- Družbena omrežja - več tukaj
- Upravljaj stroj
- 3*e (e-davki, e-uprava, e-zdravstvo) - več tukaj
- Delo s preglednicami – napredni nivo - več tukaj
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP) - več tukaj
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU-RŽU) - več tukaj
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (UŽU-MDM)
• Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO):
- Slovenski jezik je naš skupen jezik 
- Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan - več tukaj
- Govorim angleško v službi in v družbi - več tukaj
- Jezikovni korak naprej - več tukaj
- Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju - več tukaj
- Dobro počutje za kvalitetne korake - več tukaj
- Tudi jaz sem proaktiven – z majhnimi koraki do velikih ciljev - več tukaj 
• Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacij oz. certifikata:
- Usposabljanje za operaterja na CNC stroju
- Usposabljanje za izdelovalca spletnih strani
- Usposabljanje za kuharskega pomočnika
- Usposabljanje za čebelarja
- Usposabljanje za kletarja


V letu 2016 smo na PRC izvedli naslednje programe:

• Računalništvo: 2 izvedbi Računalniška pismenost za odrasle (RPO), 2 izvedbi Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO: Internet - kje prežijo nevarnosti)
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost: UŽU-IP za turistične ponudnike in UŽU-RŽU
• Jezikovni tečaji (SNIO): Osnove uporabne italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan, Govorim angleško v službi in v družbi (2 izvedbi)

-----------------------------------------------------------------------------------

V letu 2017 pa pri nas izvajamo naslednje programe:

Začetni tečaji računalništva (RPO); 60 ur (2 izvedbi)
Nadaljevalni računalniški tečaji (RDO); 50 ur:
- Digitalna fotografija: »Poglejmo skozi drugo oko«
- Excel: »Delo s preglednicami – napredni nivo«
- Internet - kje prežijo nevarnosti (2 izvedbi)
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost:
- Moje delovno mesto (UŽU-MDM): za podjetja; 300 ur
- Izzivi podeželja (UŽU-IP): za turistične ponudnike; 120 ur
- Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU-RŽU): Kakovost življenja; 120 ur
• 50 urni jezikovni tečaji:
- začetni tečaj ITALIJANŠČINE: »Osnove uporabe italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan«
- začetni tečaj ANGLEŠČINE: »Govorim angleško v službi in v družbi« (3 izvedbe)
- nadaljevalni tečaj ANGLEŠČINA: »Jezikovni korak naprej« (2 izvedbi)
- nadaljevalni tečaj ITALIJANŠČINA: »Jezikovni korak naprej«
• 50 urni tematski programi:
- Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju; 50 ur (2 izvedbi)
- Dobro počutje za kvalitetne korake; 50 ur

Seznam programov, ki jih bodo izvajali na LUNG, je objavljen na njihovi spletni strani.
Seznam programov, ki jih bodo izvajali na Medpodjetniškem izobraževalnem centru - MIC (Šolski center Nova Gorica), je objavljen na njihovi spletni strani.

-----------------------------------------------------------------------------------

Dodatne informacije dobite na Posoškem razvojnem centru:

Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
SOČAsnik, l. XVIII, št. 5, 2017