• Novi javni razpisi

  Nove možnosti
 • Iščemo zunanje sodelavce

  Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc
 • Novi javni razpisi

  vseh treh posoških občin
 • Nova številka SOČAsnika

  za prijetno poletno prebiranje
 • Kohezijski kotiček

  Julij 2018 - št. 116
 • Javna objava potreb po kadrovskem štipendiranju

  Za šolsko leto 2018/2019
SOČAsnik, l. XIX, št. 3, 2018