• Novi javni razpisi

    Uradni list, št. 32
  • Potrjena dva nova projekta

    Sredi aprila je LAS Dolina Soče od MGRT prejela končno potrditev dveh novih projektov.
  • Anketa za mala in srednja podjetja

    Ugotavljamo potrebe posoških podjetij po podpornih storitvah.
SOČAsnik, l. XX, št. 1, 2019