Alpska konvencija


Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo med leti 1991 in 1995 podpisale vse alpske države (Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija, Švica) in EU z namenom trajnostnega razvoja ter zaščite Alp kot enotne prostorske enote. 

Prizadeva si za sonaravni razvoj ter zaščito njenih naravnih in kulturnih posebnosti, gospodarskega okolja, življenjskega prostora prebivalcev in privlačne destinacije njenih obiskovalcev. 

Za dosego teh ciljev so bili sprejeti Okvirna konvencija in osem tematskih protokolov, ki pokrivajo področja prostorskega načrtovanja, kmetijstva, gozdarstva, narave, krajine, trajnostnega razvoja, energije, varstva tal, turizma in prometa.


Več o Alpski konvenciji, njeni organizaciji, dejavnostih, publikacijah in drugih uporabnih informacijah lahko najdete tukaj.