Preverite svoje jezikovno znanje


Vprašalnik za določitev predznanja izbranega tujega jezika obsega 30 vprašanj (od lažjih do težjih), in sicer za določitev predznanja na prvih dveh stopnjah.

Prosimo, da vprašalnik rešite sami, saj vam bomo le tako lahko najbolje svetovali pri vključitvi v  tečaj, ki bo za vas primerno zahteven.

S klikom na spodnje povezave lahko preverite svoje trenutno znanje tujega jezika: