Mrežna regionalna razvojna agencija (MRRA)


Na območju Severne Primorske (Goriške razvoje) regije delujejo štiri razvojne agencije: Posoški razvojni center, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, ki so povezane v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo. 

Mrežna regionalna razvojna agencija na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skrbi za izvajanje splošnih razvojno-pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta.

Razvojne agencije, povezane v mrežno razvojno agencijo, so medsebojno enakopravne in delujejo po principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja.

Vsaka izmed razvojnih agencij pa je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja Regionalnega razvojnega programa:
- področje Regije za ljudi pokriva Posoški razvojni center,
- področje Zelene, nizkoogljične regije pokriva Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina,
- področje Pametne regije pokriva RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica,
- področje Povezane regije pokriva Razvojna agencija ICRA d.o.o. Idrija.

S 1.4.2014 je do konca programskega obdobja vodenje Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije prevzel Posoški razvojni center.