Organi regije


Razvojni svet Severno Primorske (Goriške razvojne) regije


Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojni pobud in razvojni interesov v regiji, ki ga sestavljajo predstavniki občin, predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji.

Njegove naloge so predvsem:
  • - vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa ter njegovo sprejetje,
  • - sodelovanje z regijami drugih držav,
  • - sklepanje dogovorov za razvoj regije,
  • - sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
  • - spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa ter dogovora za razvoj regij ter druge naloge.
Za pripravo predlogov odločitev v postopku priprave in izvajanje regionalnega razvojnega programa je Razvojni svet regije imenoval 5 Odborov Razvojnega sveta regije, ki jih sestavljajo člani Razvojnega sveta regije, predstavniki regijske razvojne mreže, zunanji strokovnjaki, predstavniki občin, izpostav državnih organov in drugih institucij, ki delujejo v regiji. Posamezni odbori Razvojnega sveta regije so: Odbor za gospodarstvo, Odor za turizem, Odbor za človeške vire, Odbor za razvoj podeželja in Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo.

Aktualni člani Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije so:
• Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina,
• Valter Mlekuž, župan Občine Bovec,
• Franc Mužič, župan Občine Brda,
• Gašper Uršič, župan Občine Cerkno,
• Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija,
• Tina Gerbec, županja Občine Kanal,
• Marko Matajurc, župan Občine Kobarid,
• Mauricij Humar, župan Občine Miren – Kostanjevica,
• dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica, podpredsednik Sveta regije,
• Tarik Žigon, župan Občine Renče-Vogrsko,
• mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter – Vrtojba,
• Uroš Brežan, župan Občine Tolmin,
• Goran Kodelja, župan Občine Vipava,
• Metka Belingar, TD Bovec,
• Iva Devetak, NVO,
• Boris Blažko, Društvo za oživljanje lokavškega izročila DOLI,
• Nataša Bratina, C.M.A.K. Cerkno,
• Marjeta Furlan, Intra-Lighting d.o.o.,
• Marjan Zahar, Hit d.d.,
• Vladimir Jeklin, Območna obrtno podjetniška zbornica Tolmin,
• mag. Nevenka Vovk Rožič, GZS Območna zbornica za Severno Primorsko,
• Dejan Koglot, Društvo GAS,
• Janez Leban, Zveza tolminskih mladinskih društev,
• Beno Fekonja, Komunala Idrija,
• Igor Miljavec, Zveza slepih in slabovidnih Severne Primorske,
• Kristijan Mugerli, Cestno podjetje Nova Gorica,
• Drago Poženel, Tušar inženering d.o.o. Idrija,
• Branimr Radikon, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
• Rado Raspet, Območno obrtna podjetniška zbornica Idrija,
• Zoran Simčič, Območno obrtna podjetniška zbornica Nova Gorica,
• Marko Rondič, Območno obrtna podjetniška zbornica Ajdovščina, 
• Jožef Stibilj, Goriške opekarne,
• mag. Roberta Fortuna, Območno obrtna podjetniška zbornica Nova Gorica.

Predsednik Razvojnega sveta regije je župan Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič.

 ______________________________________________________________________________________________________

Svet Severno Primorske (Goriške razvojne) regije

Svet regije sestavljajo vsi župani v regiji; torej župani občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Idrija, Cerkno, Brda, Mestne občine Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Reneče-Vogrsko in Vipava. 

Aktualni člani Sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije so:

• Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina, 
• Valter Mlekuž, župan Občine Bovec,
• Franc Mužič, župan Občine Brda,
• Gašper Uršič, župan Občine Cerkno, 
• Tomaž Vencelj, župan Občine Idrija,
• Tina Gerbec, župan Občine Kanal,
• Marko Matajurc, župan Občine Kobarid, 
• Mauricij Humar, župan Občine Miren – Kostanjevica,
• dr. Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica, podpredsednik Sveta regije,
• Tarik Žigon, župan Občine Renče-Vogrsko, 
• mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter – Vrtojba, 
• Uroš Brežan, župan Občine Tolmin, 
• Goran Kodelja, župan Občine Vipava.

Predsednik Sveta regije je župan Občine Bovec, Valter Mlekuž.

______________________________________________________________________________________________________

 

Seje Sveta regije

 

80. (korespondenčna) seja Sveta regije 

Sklep 80. korespondenčna seje Sveta regije.pdf 

 

79. seja Sveta regije

Vabilo 79. seja Sveta regije.pdf

Sklepi 79. seja Sveta regije.pdf

 

78. seja Sveta regije

 Vabilo 78. seja Sveta regije.doc

 Sklepi 78. seje Sveta regije.pdf

 

77. seja Sveta regije

Sklep 77. (korespondenčna) seja Sveta regije.pdf

 

76. seja Sveta regije

Vabilo 76. seja Sveta regije.doc

Sklepi 76. seje Sveta regije.pdf

 

75. seja Sveta regije

Vabilo 75. seja Sveta regije.pdf

Sklepi 75. seja Sveta regije.pdf

 

74. seja Sveta regije

Vabilo 74. seja Sveta regije.doc

Sklepi 74. seja Sveta regije.pdf 

 

73. seja Sveta regije

Vabilo 73. seja Sveta regije.pdf

Sklepi 73. seja Sveta regije.pdf

 

72. seja Sveta regije

Vabilo 72.seja Sveta regije.pdf 

Sklepi 72. seja Sveta regije.pdf

 

71. seja Sveta regije

Vabilo 71. seja Sveta regije.pdf

Sklepi 71. seja Sveta regije.pdf

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

70. Koresponednčna seja Sveta regije

Vabilo 70. korespondenčna seja Sveta regije.doc

Sklepi 70. korespondenčna seja Sveta regije.pdf

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

69. Seja Sveta regije

Vabilo 69.seja Sveta regije.doc 

Sklepi 69. seja Sveta regije.pdf 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

68. Korespondenčna seja Sveta regije

Vabilo 68. korespondenčna seja Sveta regije.doc

Sklep 68. korespondenčna seja Sveta regije.pdf

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

67. Seja Sveta regije

Vabilo 67.seja Sveta regije.doc

Sklepi 67. seja Sveta regije.pdf 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Seje Razvojnega sveta Severne Primroske (Goriške razvojne) regije

 

14. (korespondenčna) seja Razvojnega sveta regije

VABILO - 14. korespondenčna seja Razvojnega sveta regije.pdf

Sklepi 14. korespondenčna seja RSR.pdf

 

13. (korespondenčna) seja Razvojnega sveta regije

VABILO - 13. korespondenčna seja Razvojnega sveta regije.pdf

Sklep 13. korespondenčna seja RSR.doc.pdf

 

12. seja Razvojnega sveta regije

Vabilo 12. seja Razvojnega sveta regije.pdf

Sklep 12. seja RSR_1.točka_Ugotovitev sklepčnosti.pdf

Sklep 12. seja RSR_2.točka_Potrditev dnevnega reda.pdf 

Sklep 12. seja RSR_3.točka_Potrditev zapisnika.pdf

Sklep 12. seja RSR_4.točka_Informacija o postopku priprave DZRR.pdf

Sklep 12. seja RSR_5.točka_Potrditev reg. specifičnih meril.pdf

Sklep 12. seja RSR_6.točka_Informacija o možnih projektih.pdf

 

11. seja Razvojnega sveta regije

Vabilo 11. seja Razvojnega sveta regije.doc

Sklep 11. seja RSR_1.točka_ugotovitev sklepčnosti.pdf

Sklep 11.seja RSR_2.točka_dnevni red.pdf

Sklep 11.seja RSR_3.točka_zapisnik.pdf

Sklep 11.seja RSR_4.točka_zapisnik.pdf

Sklep 11.seja RSR_5.točka_članstvo.pdf

Sklep 11.seja RSR_6.točka_RRP.pdf

 

10. (korespondenčna) seja Razvojnega sveta regije

Vabilo 10. (korespondenčna) seja Razvojnega sveta regije.doc

Sklep 10. (korespondenčna) seja Razvojnega sveta regije.pdf