Središče za samostojno učenje


Posoški razvojni center je del slovenske mreže Središč za samostojno učenje (SSU), ki odraslim ponuja možnost brezplačnega vključevanja v neformalno izobraževanje.

Obratovalni čas:
Vsak dan od 8. do 16. ure z možnostjo učenja tudi v poznem popoldanskem času. Za dodatne informacije in najavo pokličite Patricijo Rejec na telefonsko številko 05/38-41-506.Kaj nudimo?

• Prostor za učenje in uporabo računalnika, računalniške opreme ter interneta za učenje tujih jezikov, pisanje seminarskih, raziskovalnih ali drugih nalog, za brskanje po internetu ipd.;
• interno knjižnico z učnimi tematskimi gradivi (tudi multimedijskimi in e-gradiva). Uporabnike seznanimo tudi z uporabnimi učnimi portali;
• izobraževalno svetovanje in vsebinsko mentorsko pomoč pri učenju, pri izbiri učnih gradiv, pripravimo tudi dodatne naloge, vaje itd. ter nudimo pomoč in dodatno razlago pri reševanju teh nalog;
• strokovno pomoč mentorja ali svetovalca, ki usmerja in po potrebi pomaga pri pisanju seminarskih, raziskovalnih ter drugih nalog;
• učne dogodke: 
- Zdrav obrok z domačega vrta,
- Kje pa vas digitalni čevelj žuli,
- Kreativna šivalnica,
- Uporaba pametnega telefona za slabovidne,
- Dišeča darila narave,
- Zeliščarska učilnica;
• izmenjava jezikovnega znanja med naravnimi govorci (Jezikovno kofetkanje);
• urice slovenščine za priseljence;
Angleška čajanka (konverzacija v poletnih mesecih).


Prostor in druge dejavnosti si rezervirate v naprej.

Dodatne informacije so vam na voljo osebno v središču (Trg tigrovcev 1, Tolmin), po telefonu ali e-pošti:
Patricija Rejec, 05/38-41-506, #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#


Ostalo ponudbo raziščite tukaj.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za potrebe razvojne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Središč za samostojno učenje (SSU) na Posoškem razvojnem centru, OE Ljudska univerza in s tem omogoča brezplačno učno podporo za samostojno učenje, bomo udeležence SSU ob obisku središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov bivališča, e-naslov, telefonska številka, spol, starost, raven in vrsta dokončane izobrazbe, status, oddaljenost bivališča od SSU). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali naprej v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta udeleženca SSU.

Udeleženec SSU mora posredovati osebne podatke, če se želi učiti v prostorih SSU. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu učenja v prostorih SSU ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki je SSU tudi strokovna in razvojna podpora. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o udeležencu SSU na Posoškem razvojnem centru, OE Ljudska univerza vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o udeležencih SSU.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti – s katero se oseba seznani ob vključitvi v SSU – in v spodnjem besedilu Varstvo osebnih podatkov.


Datoteke:
Varstvo osebnih podatkov.pdf (72.22 kB)
SOČAsnik, l. XXI, št. 1, 2020