Skrbimo za kakovost


Na Posoškem razvojnem centru enota Ljudska univerza vseskozi posvečamo veliko pozornosti kakovosti izobraževanja odraslih, saj želimo biti prepoznavni kot institucija, ki odraslim nudi kakovostne izobraževalne programe. Na različne načine redno spremljamo potek izobraževanja naših udeležencev in njihovo zadovoljstvo. Mnenja, pohvale in predlogi naših udeležencev, učiteljev in ostalih, s katerimi sodelujemo, nam služijo kot vodilo za nadaljnje delo.

Rečemo lahko, da nam kakovost pomeni:

• zadovoljstvo udeležencev, predavateljev, zaposlenih in partnerjev,
• znanje udeležencev s katerim lahko uresničujejo svoje osebne in profesionalne cilje,
• prijazen odnos do udeležencev, upoštevanje posameznika in spodbudno učno okolje,
• pestra in raznovrstna ponudba izobraževalnih programov za odrasle v Zgornjem Posočju, ki je v skladu s smernicami Evropske unije, Republike Slovenije in potrebami lokalne skupnosti,
• povezovanje in sodelovanje s partnerji in strokovnimi delavci iz lokalnega okolja in širše,
• kompetentni, izkušeni, radovedni in inovativni organizatorji izobraževanj, svetovalci in predavatelji, ki stalno nadgrajujejo svoje znanje in uresničujejo načela vseživljenjskega učenja,
• samoevalviranje lastnega dela in načrtno vpeljevanje izboljšav,
• doseženi cilji v skladu z Letnim delovnim načrtom zavoda.

Za vodilo svojega dela smo sprejeli tudi IZJAVO O KAKOVOSTI. 

Komisija za kakovost se redno sestaja in skrbi, da se izboljšave, zapisane v letnem Akcijskem načrtu za razvoj kakovosti, izpeljejo pravočasno in dosledno. Na OE ljudska univerza bi radi s strani Andragoškega centra Slovenije prejeli Zeleni znak kakovosti – POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki je potrditev, pa tudi zaveza k stalni skrbi za kakovost. 

Za boljšo predstavo, kaj delo na kakovosti obsega, si poglejte VIDEO “Kakovost ustvarjamo vsi

Vaši predlogi, pobude, mnenja, konstruktivne kritike in pohvale so vedno dobrodošli. Sporočite nam jih lahko osebno, po telefonu, pošti ali e-pošti:

Patricija Rejec
telefon: 05/ 38-41-506
e-pošta: #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#


Datoteke:
Izjava o kakovosti.pdf (639.06 kB)
Sklep Sveta zavoda.pdf (958.03 kB)
SOČAsnik, l. XX, št. 4, 2019