Skrbimo za kakovost


Na Posoškem razvojnem centru smo uresničili težnjo, da postanemo prepoznavni tudi kot institucija, ki nudi kakovostne izobraževalne programe za odrasle.

Prav zavedanje o pomenu zagotavljanja kakovosti dela in s tem povezanih sistematičnih prijemov za presojanje lastne kakovosti, nam omogoča vedno znova nove razvojne korake. To je namreč proces, ki se nikoli ne konča.

K temu nas zavezujeta tudi:

POSLANSTVO

Tu smo zato, da odraslim v Zgornjem Posočju omogočamo vključevanje v različna kakovostna izobraževanja, v katerih lahko pridobivajo tista znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za uresničevanje svojih osebnih in poklicnih ciljev. To je naš prispevek k razvoju in boljši kakovosti življenja v Zgornjem Posočju ter k širjenju kulture vseživljenjskega učenja.

in
VIZIJA
Zaupanja vredni, kompetentni in strokovni

Nadgrajevali bomo vlogo osrednje izobraževalne ustanove za odrasle v Zgornjem Posočju, prepoznavne po kakovostnih izobraževalnih programih za različne ciljne skupine, dostopnosti, odprtosti, zadovoljstvu udeležencev, predavateljev, zaposlenih in partnerjev ter po sodelovanju z okoljem in povezovanju različnih generacij.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kakovost nam pomeni:
• zadovoljstvo udeležencev, predavateljev, zaposlenih in partnerjev,
• znanje udeležencev, s katerim lahko uresničujejo svoje osebne in profesionalne cilje,
• prijazen odnos do udeležencev, upoštevanje posameznika in spodbudno učno okolje,
• pestra in raznovrstna ponudba izobraževalnih programov za odrasle v Zgornjem Posočju, ki je skladna s smernicami Evropske unije, Republike Slovenije in potrebami lokalne skupnosti,
• povezovanje in sodelovanje s partnerji ter strokovnimi delavci iz lokalnega okolja in širše,
• kompetentni, izkušeni, radovedni in inovativni organizatorji izobraževanj, svetovalci in predavatelji, ki stalno nadgrajujejo svoje znanje ter uresničujejo načela vseživljenjskega učenja,
• samoevalviranje lastnega dela in načrtno vpeljevanje izboljšav,
• doseženi cilji v skladu z letnim delovnim načrtom zavoda.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zato smo si v skladu z andragoškimi standardi v Akcijskem načrtu za obdobje 20172019 zastavili nove naloge:
1. Kakovost osebja v svetovalni dejavnosti in sposobnost partnerskega povezovanja.
2. Zagotavljanje celostnega svetovalnega procesa, ki je svetovancem v pomoč pri odločanju in poteku izobraževanja ter učenja.


Akcijski načrt vsako leto dopolnjujemo skladno s predlogi interesnih skupin in rezultatov samoevalvacije.


Vaši predlogi, pobude, mnenja, konstruktivne kritike in pohvale so vedno dobrodošli. Sporočite nam jih lahko osebno, po telefonu, pošti ali e-pošti:

Patricija Rejec
telefon: 05/ 38-41-506
e-pošta: #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#

Nataša Klobučar Štrancar
telefon: 05/38-41-516
e-pošta: #EM#6e6076627764286c7b497a796f237d66#EM#
SOČAsnik, l. XX, št. 2, 2019