Izdajanje potrdil


Posoški razvojni center, OE Ljudska univerza (v nadaljevanju: PRC OE LU) s temi pravili ureja enotna izhodišča in pravila za izdajanje raznih potrdil, in sicer:

1. Udeležencem izobraževalnih programov, tečajev in drugih usposabljanj, ki jih izvaja ali organizira PRC OE LU;

2. Predavateljem, mentorjem, učiteljem ipd. v izobraževalnih programih, tečajih in drugih usposabljanjih (tako zunanjim strokovnim sodelavcem kot zaposlenim na PRC) ter drugim zunanjim strokovnim sodelavcem, ki sodelujejo pri izpeljavi razvojnih projektov, ki jih izvaja ali organizira PRC OE LU;

3. Prostovoljcem, ki opravljajo prostovoljno delo na PRC OE LU;

4. Študentom, ki opravljajo praktično usposabljanje na PRC OE LU.


Ta pravila stopijo v veljavo dne 12. 3. 2018.

Datoteke:
Pravila za izdajanje potrdil.pdf (2.37 MB)