Komisija za kakovost


Komisijo za kakovost Posoškega razvojnega centra, OE Ljudska univerza Tolmin sestavljajo:

predsednica:
Brigita Bratina Peršin

člani komisije:
Patricija Rejec, Nataša Klobučar Štrancar, Jana Skočir, Nika Kikelj Maver in Miro Kristan.

Člani komisije se srečujejo glede na potrebe načrtovanega dela, vendar najmanj trikrat letno.

Komisija za kakovost je zadolžena za:
- spremljanje in uresničevanje vizije. To uresničujemo z obravnavanjem vprašanj o kakovosti znotraj organizacije (izvajanje samoevalvacije po različnih metodah in poročanje o izvedenem delu),
- opozarjanje na priložnosti za izboljšanje kakovosti dela, določanje standardov in za izbiro področja, na katerih bodo izpeljane izboljšave,
- pripravo in uresničevanje zastavljenega Akcijskega načrta,
- dobre komunikacijske poti ter prenos informacij med zaposlenimi, partnerji, udeleženci in javnostjo,
- zapis notranjega sistema kakovosti v temeljnih strateških dokumentih OE ljudska univerza Tolmin.
SOČAsnik, l. XX, št. 2, 2019