Komisija za kakovost


Komisijo za kakovost Posoškega razvojnega centra, organizacijske enote ljudska univerza je potrdil Svet javnega zavoda Posoški razvojni center na 2. seji dne 11. 11. 2019.

Člani komisije za kakovost:
Brigita Bratina Peršin, vodja organizacijske enote ljudska univerza, Patricija Rejec, predstavnica dislokacije Svetovalnega središča ISIO Nova Gorica, mag. Damijana Kravanja, predstavnica strokovnih sodelavcev, Urša Čimžar, predstavnica Večgeneracijskega centra Goriške, Jana Skočir, predstavnica učiteljev, Renata Bajt Kovač, predstavnica delodajalcev.


Komisija za kakovost ima predsednika komisije. Izvolili ga bodo člani komisije izmed prisotnih članov komisije na svoji prvi seji. Mandat komisije traja štiri leta. Komisija je za svoje delo odgovorna direktorju Posoškega razvojnega centra in Svetu javnega zavoda Posoškega razvojnega centra.


Sestavo, mandat in naloge Komisije za kakovost določa Pravilnik o delovanju in imenovanju komisije za kakovost.


Letna poročila o spremljanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih: