Kreativni zajtrki


Kreativni zajtrki so tematska delovna srečanja. Na njih sodelujejo organizacije, institucije, odločevalci, podjetja, prostovoljci itd. iz lokalnega okolja in širše, ki delujejo na tistih tematskih področjih, ki jih posamezen »zajtrk« obravnava. »Zajtrki« so namreč priložnost za povezovanje in skupno delovanje v lokalnem okolju. Občasno povabimo tudi goste.

Kreativna »prebujanja« v šolskem letu 2017/2018:
- 28. novembra smo se sestali  svetovalci in drugi strokovni delavci, ki delamo na področju vključevanja različnih ciljnih skupin v izobraževalne aktivnosti.

- 24. oktobra je beseda tekla o vključevanju oseb s posebnimi potrebami v različne izobraževalne aktivnosti. Oblikovali smo prvi skupen izobraževalni program: Uporaba pametnega telefona za slabovidne.
Sodelujoči: Posoški razvojni center, Medobčinskega društva slepih in slabovidnih (MDSS) Nova Gorica, Občino Bovec, Občina Tolmin, IP Posočje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod RS za zaposlovanje, Karitas, Rdeč Križ Slovenije – OZ Tolmin, LIONS KLUB Kobarid Soča. 

- 19. septembra smo se sestali na tematiko vključevanja družin priseljencev v lokalno okolje. Sodelujoči: VVZ Ilke Devetak Bignami, Posoški razvojni center, OŠ Franceta Bevka Tolmin, Občina Tolmin, CSD Tolmin, Knjižnica Cirila Kosmača, prostovoljci. Gostja: Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta Za medkulturno sobivanje iz OŠ Koper.

Na kreativnih zajtrkih smo se že spraševali:
- Ali je naše okolje zrelo za vzpostavitev javnega prostora za spodbujanje in razvoj duha podjetništva, ustvarjalnosti ... in ali obstajajo v našem okolju posamezniki in skupnosti, ki bi bili pripravljeni na tako imenovano sodelo oziroma »coworking«? Kdo so postali nosilci te zgodbe in kako napreduje, lahko spremljate na Coworking Baza – Center za sodelo Tolmin: http://cw-baza.si/


Dodatne informacije:
Patricija Rejec, telefon: 05/38-41-506, e-pošta: #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#
SOČAsnik, l. XX, št. 2, 2019