Listina kakovosti


Listino kakovosti smo na Posoškem razvojnem centru, OE Ljudska univerza oblikovali z namenom seznaniti vse zaposlene in druge zainteresirane o tem, kako skrbimo za kakovost, kakšne dogovore in vodila imamo ter katere postopke in aktivnosti sistematično izpeljujemo za razvoj svoje kakovosti.

Dejavniki, s katerimi lahko pokažemo na to, da je notranji sistem kakovosti sestavni del OE LU, so:
- umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente,
- delujoča komisija za kakovost,
- obravnavanje vprašanj kakovosti na pedagoško-andragoških zborih,
- zapisan notranji sistem kakovosti v listini kakovosti,
- izvajamo dejavnosti za presojanje in razvijanje kakovosti.

Več si lahko preberete v Listini kakovosti.

Datoteke:
Listina kakovosti.pdf (871.89 kB)
Poslovnik o delu andragoškega zbora OE LU.pdf (201.04 kB)