Svetovanje za znanje


Svetovanje za izobraževanje, učenje in karierni razvoj

Na Posoškem razvojnem centru enota Ljudska univerza deluje tudi dislokacija Svetovalnega središča ISIO Nova Gorica 

Cilji svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih temeljijo na:

1. zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam,
2. zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje,
3. učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju.

Pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije (ACS) skrbimo za samoevalvacijo kakovosti v Svetovalnem središču in spremljamo kakovost informativno svetovalnega dela. V letu 2019 zaključujemo s prvim 3 letnim samoevalvacijskim ciklom po modelu kakovosti ISIO

Model sestavlja deset področij:

1. potencialni svetovanci (ciljne skupine),
2. osebje,
3. viri, oprema, informacijske baze,
4. svetovalni proces (temeljni proces),
5. partnerstvo,
6. informiranje in promocija,
7. presojanje in razvijanje kakovosti,
8. rezultati,
9. učinki,
10. vodenje, upravljanje in organiziranost.

V prvem samoevalvacijskem ciklu (2016-2019) smo se osredotočili na kakovost osebja in svetovalni proces. Načrtujemo, da bomo vse izbrane standarde kakovosti dosegli v celoti.
Zavezo za kakovostno delo v svetovalnem središču ISIO smo zapisali tudi v IZJAVI O KAKOVOSTI.

_______________________________________________________________________________

Posoški razvojni center enota Ljudska univerza deluje kot dislokacija Svetovalnega središča ISIO Nova Gorica:

• Svetovalci se stalno izobražujemo na ACS in drugod.
• Vsako leto soustvarjamo nacionalne Dneve svetovalnih središč.
• Svetovanje za izobraževanje, učenje in karierni razvoj za zaposlene udeležence izvajamo brezplačno, saj projekt “Svetovanje zaposlenim 2016–2022” sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
• Vse aktivnosti Svetovalnega središče ISIO so za udeležence brezplačne, saj so tudi v letu 2019 financirane iz razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer za ciljno skupino nezaposlenih, starejših in drugih ranljivih skupin.
• Razvijamo partnerska omrežja (organizacije, institucije, odločevalci, podjetja, prostovoljci itd.), ki so pomembna za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje, za učno uspešnost in zmanjšanje socialne izključenosti. S partnerji se po potrebi srečujemo tudi na Kreativnih zajtrkih - tematskih delovnih srečanjih, ki so priložnost za povezovanje in skupno delovanje v lokalnem okolju.
• Ugotavljamo tudi, da je svetovalna dejavnost brezplačno dostopna vsem - ne glede na status in izobrazbo - saj jo podpirajo tudi vse tri občine v Zgornjem Posočju (Tolmin, Kobarid in Bovec).
SOČAsnik, l. XX, št. 5, 2019