Središče za samostojno učenje


Posoški razvojni center je del slovenske mreže Središč za samostojno učenje (SSU), ki odraslim ponuja možnost brezplačnega vključevanja v neformalno izobraževanje.

Obratovalni čas:
Vsak dan od 8. do 16. ure z možnostjo učenja tudi v poznem popoldanskem času. Za dodatne informacije in najavo pokličite Patricijo Rejec na telefonsko številko 05/38-41-506.

Kaj nudimo?

• Prostor za učenje in uporabo računalnika, računalniške opreme ter interneta za učenje tujih jezikov, pisanje seminarskih, raziskovalnih ali drugih nalog, za brskanje po internetu ipd.;
• interno knjižnico z učnimi tematskimi gradivi (tudi multimedijskimi in e-gradiva). Uporabnike seznanimo tudi z uporabnimi učnimi portali;
• izobraževalno svetovanje in vsebinsko mentorsko pomoč pri učenju, pri izbiri učnih gradiv, pripravimo tudi dodatne naloge, vaje itd. ter nudimo pomoč in dodatno razlago pri reševanju teh nalog;
• strokovno pomoč mentorja ali svetovalca, ki usmerja in po potrebi pomaga pri pisanju seminarskih, raziskovalnih ter drugih nalog;
• učne dogodke: 
• urice slovenščine za priseljence;
• angleška čajanka (konverzacija v poletnih mesecih).


Prostor in druge dejavnosti si rezervirate v naprej.

Dodatne informacije so vam na voljo osebno v središču (Trg tigrovcev 1, Tolmin), po telefonu ali e-pošti:
Patricija Rejec, 05/38-41-506, #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#
Nataša Klobučar Štrancar, 05/38-41-516, 051-310-049, #EM#6e6076627764286c7b497a796f237d66#EM#


Ostalo ponudbo raziščite tukaj.SOČAsnik, l. XIX, št. 3, 2018