VGC


Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja

Primarna naloga Večgeneracijskega centra je prispevati k dvigu kakovosti življenja vseh tistih, ki so najbolj izpostavljeni družbeni izključenosti, ter poskrbeti za preprečevanje nastanka, odpravljanje ali obvladovanje socialnih stisk in težav.
S tem namenom nudimo raznolike, kakovostne in brezplačne programe, ki so zastavljeni preventivno. Namenjeni so tako starejšim, invalidom, priseljencem, nezaposlenim, otrokom in mladim, kot tudi njihovim staršem. Aktivnosti se odvijajo občinah Bovec, Kobarid in Tolmin.

V petletnem obdobju trajanja projekta (2017–2021) se bodo vrstile naslednje dejavnosti:
• tečaji tujih jezikov,
• tečaji računalniškega in digitalnega opismenjevanja,
• ustvarjalne delavnice,
• predavanja,
• potopisna predavanja,
• vodena vadba,
• pogovorne skupine,
• urice slovenskega jezika za priseljence,
• predavanja in delavnice za osnovnošolske otroke in njihove starše,
• počitniška in občasna varstva otrok,
• učna pomoč,
• medkulturna srečanja,
• informiranje o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk ter težav,
• neformalna druženja in srečevanja.


Do konca letošnjega koledarskega leta bomo izvajali naslednje dejavnosti:

v občini Tolmin:

- Ustvarjalne delavnice (2 krat mesečno ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00); izvajale se bodo v prostorih Rdečega križa Tolmin.
- Tečaj italijanskega jezika za starejše (30 ur); tečaj je v izvajanju, potekal bo do 19. oktobra.
- Vodena vadba za starejše; potekala bo na PRC, začetek predvidoma v drugi polovici oktobra.
- Urice slovenščine za priseljence; izvajale se bodo na OŠ Tolmin in v tolminskem vrtcu, začetek v oktobru.
- Safe.si; program je namenjen osnovnošolcem, izvajal se bo na OŠ Tolmin.
- Varstvo otrok z delavnicami za otroke od 5 do 10 let; začetek v oktobru.
- Učna pomoč osnovnošolskim otrokom.
- Informiranje in neformalno druženje; poteka vsako delovno sredo od 8.00 do 13.00 na PRC.


v občini Kobarid:

- Ustvarjalne delavnice (2 krat mesečno ob petkih od 9.00 do 12.00); izvajale se bodo v Domu Andreja Manfreda.
- Pohod; izveden bo v oktobru.
- Tečaj IKT (uporaba pametnega telefona); potekal bo v Domu Andreja Manfreda od 24. 10. do 30. 11. 2017.
- Informiranje in neformalno druženje; vsak delovni petek od 12.00 do 15.00 v Domu Andreja Manfreda.


za občino Bovec:

- Ustvarjalne delavnice (2 krat mesečno ob torkih od 9.00 do 12.00); izvajale se bodo na PUC Bovec.
- Jezikovni tečaj italijanskega ali ruskega jezika za starejše (30 ur); potekal bo od začetka novembra do začetka decembra v prostorih PUC Bovec.Informacije in prijave:
T: 05/38-41-505 (Urša Čimžar)
E: #EM#757371622a666f6a7268784b7c7f6d216378#EM#


Projekt delno financirata Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019