E-knjižnica (LAS)
V e-knjižnico smo shranili knjige, brošure, filme, letake in druge dokumente, ki so v območju LAS za razvoj nastali s podporo sredstev LEADER. Tako bodo zapisi o lepotah in značilnostih naših krajev vsem dostopni na enem mestu.

Območje LAS za razvoj obsega območje Zgornjega Posočja (občine Tolmin, Kobarid in Bovec), Idrijsko-Cerkljansko območje, Občino Kanal ob Soči in hribovski del Mestne občine Nova Gorica, prebivalci teh krajev pa so za razvoj podeželja v obdobju 2007-2013 prejeli skoraj dva milijona sredstev LEADER.

Skupščina LAS za razvoj je podporo odobrila 54 raznolikim projektom (glej knjižico Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti). S pomočjo LEADER sredstev je v vsaki občini zaživela vsaj ena tržnica ali trgovinica s pisano ponudbo lokalnih ponudnikov. Veliko sredstev je bilo namenjenih usposabljanju in podpori pri registraciji dejavnosti; podporo so prejele različne etnološke prireditve, več kot osem novih tematskih poti, poletno dogajanje, obnova in oprema večnamenskih objektov …

Ob tem so nastale tudi knjižice, brošure in filmi z našo kulturno dediščino, opisi tematski poti, navodili za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, značilnostmi naših krajev … Ker je mnogo tega dragocenega gradiva dostopnega le pri posameznih društvih, smo se odločili, da ga zberemo in shranimo v elektronsko knjižnico. Tako bo vedno in vsem na dosegu.

mag. Vesna Erhart

 

 

Delovanje LAS in izvajanje projektov LEADER je sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija. Za vsebino informacij je odgovoren LAS za razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

»več

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9»
 • Podprimo prireditve ob Smaragdni poti


  Podprimo prireditve ob Smaragdni poti
  Leto izdaje: 2013

  Vodnik po tradicionalnih prireditvah ob Smaragdni poti: Prireditvah, ki krepijo lokalno identiteto in dediščino ter prispevajo k bogatitvi turistične ponudbe.
  Prenesi publikacijo

 • Legenda.fest - Etnološke prireditve na kobariškem


  Legenda.fest - Etnološke prireditve na kobariškem
  Leto izdaje: 2012

  Legenda.fest je združil etnološke prireditve na kobariškem, v knjižici pa so zapisali nekatere posebnosti Livka, Breginja in Vrsna kot so Poštoklja, Drat za brjmna spuščat, skrivnost o izginotju mesta Ad Silanos, Vrsenske budlje z repo, Žbrinčlja …
  Prenesi publikacijo

 • Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti – 4. del


  Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti – 4. del
  Leto izdaje: 2011

  Lokalna razvojna strategija za hribovski del Severne Primorske, Programa 4 - Krepitev društvenega in socialnega življenja na vasi ter varovanje narave in revitalizacija dediščine.
  Prenesi publikacijo

 • Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti – 3. del


  Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti – 3. del
  Leto izdaje: 2011

  Lokalna razvojna strategija za hribovski del Severne Primorske, Programa 3 - Izboljšanje pogojev za bivanje in delo na podeželju.
  Prenesi publikacijo

 • Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti – 2. del


  Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti – 2. del
  Leto izdaje: 2011

  Lokalna razvojna strategija za hribovski del Severne Primorske, Programa 2 - razvoj in trženje lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev, krepitev znanja, uvajanje novih podjetniških in ekoloških trendov.
  Prenesi publikacijo

 • Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti – 1. del


  Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti – 1. del
  Leto izdaje: 2011

  Predstavitev programa LEADER in zgodovina Lokalne akcijske skupine "LAS za razvoj".
  Prenesi publikacijo

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9»
e knjiznica 05 e knjiznica 08 e knjiznica 03 e knjiznica 10 e knjiznica 13

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti