E-knjižnica (LAS)
V e-knjižnico smo shranili knjige, brošure, filme, letake in druge dokumente, ki so v območju LAS za razvoj nastali s podporo sredstev LEADER. Tako bodo zapisi o lepotah in značilnostih naših krajev vsem dostopni na enem mestu.

Območje LAS za razvoj obsega območje Zgornjega Posočja (občine Tolmin, Kobarid in Bovec), Idrijsko-Cerkljansko območje, Občino Kanal ob Soči in hribovski del Mestne občine Nova Gorica, prebivalci teh krajev pa so za razvoj podeželja v obdobju 2007-2013 prejeli skoraj dva milijona sredstev LEADER.

Skupščina LAS za razvoj je podporo odobrila 54 raznolikim projektom (glej knjižico Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti). S pomočjo LEADER sredstev je v vsaki občini zaživela vsaj ena tržnica ali trgovinica s pisano ponudbo lokalnih ponudnikov. Veliko sredstev je bilo namenjenih usposabljanju in podpori pri registraciji dejavnosti; podporo so prejele različne etnološke prireditve, več kot osem novih tematskih poti, poletno dogajanje, obnova in oprema večnamenskih objektov …

Ob tem so nastale tudi knjižice, brošure in filmi z našo kulturno dediščino, opisi tematski poti, navodili za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, značilnostmi naših krajev … Ker je mnogo tega dragocenega gradiva dostopnega le pri posameznih društvih, smo se odločili, da ga zberemo in shranimo v elektronsko knjižnico. Tako bo vedno in vsem na dosegu.

mag. Vesna Erhart

 

 

Delovanje LAS in izvajanje projektov LEADER je sofinancirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija. Za vsebino informacij je odgovoren LAS za razvoj. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

»več

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9»
 • Nevarni odpadki


  Nevarni odpadki
  Leto izdaje: 2009

  Letak z informacijami o vrstah nevarnih odpadkov in rokovanju z njimi. 
  Prenesi publikacijo

 • Po poti idrijskih naravoslovcev


  Po poti idrijskih naravoslovcev
  Leto izdaje: 2009

  Vodič je namenjen samostojnemu raziskovanju 2,5 km dolge tematske poti idrijskih naravoslovcev. V prijetni senci dreves in ob vodnem kanalu nas pot z 11 znamenitostmi pripelje od Kamšta in Jožefovega jaška do jezu na Kobili oz. do odcepa kopališča pri Lajštu. 
  Prenesi publikacijo

 • Kratkodlakava popkoresa


  Kratkodlakava popkoresa
  Leto izdaje: 2009

  V letaku so kratko predstavljene glavne značilnosti Kratkodlakave popkorese, ki je najbolj znamenita roža Baške doline (Baške grape). Spada med slovenske endemite z najožjim območjem razširjenosti (arealom) in med evropsko varstveno pomembne rastline. 
  Prenesi publikacijo

 • Mlečne planine v Zgornjem Posočju


  Mlečne planine v Zgornjem Posočju
  Leto izdaje: 2009

  Zemljevid mlečnih planin v Zgornjem Posočju kjer se še danes odvija mlečna predelava, označene pa so tudi planine, ki so že opuščene. 
  Prenesi publikacijo

 • Ponudniki kmetijskih pridelkov in izdelkov Zgornjega Posočja


  Ponudniki kmetijskih pridelkov in izdelkov Zgornjega Posočja
  Leto izdaje: 2009

  V katalogu so predstavljeni ponudniki kmetijskih pridelkov in izdelkov iz Zgornjega Posočja. Razdeljeni so po skupinah izdelkov kot so mleko in mlečni izdelki, čebelarstvo, sadjarstvo in predelava sadja, meso, zelenjava, gobe in žganjekuha. 
  Prenesi publikacijo

 • Po stezah bovške ovce


  Po stezah bovške ovce
  Leto izdaje: 2009

  Sirarska pot »Po stezah bovške ovce« poveže ponudnike ovčjega sira, albuminske skute in sirotke, popotnika pa usmerja do kmetij, kjer te izdelke lahko kupi. V zgibanki je predstavljen tudi razvoj Bovškega in zgodovina sirarstva v teh krajih. 
  Prenesi publikacijo

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9»
e knjiznica 10 e knjiznica 05 e knjiznica 08 e knjiznica 03 e knjiznica 13

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje Bogastvo podeželja ob Smaragdni poti