Varovanje zasebnosti

Na Posoškem razvojnem centru spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca »Vprašajte nas«, skrbno varovali.

• Vaš e-naslov bomo uporabljali izključno za posredovanje odgovora (vaše vprašanje bo prek e-pošte posredovano zaposlenemu na Posoškem razvojnem centru, ki pokriva področje, na katerega se vprašanje nanaša).
• Vašega e-naslova ne bomo posredovali tretjim osebam.
• Vašega e-naslova ne hranimo v nobeni bazi podatkov.