• WALKofPEACE
  Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom
 • CROSSMOBY
  Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa
 • SILVER SMEs
  Srebrna ekonomija kot priložnost za povečanje inovativnosti majhnih in srednje velikih podjetji ter oblikovanje regionalnih politik za njeno izvajanje
 • ATLAS
  Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora
 • NETWORLD
  Povečana prepoznavnost dogodkov v času prve svetovne vojne in njene dediščine na območju Podonavja.
 • e-MOTICON
  e-Mobilna transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp
 • BRIDGES
  Vzpostavljanje kompetenc za podporo zelene rasti
SOČAsnik, l. XX, št. 1, 2019