• SILVER SMEs
  Izboljšanje regionalne politike in programov, ki podpirajo rast in razvoj majhnih in srednje velikih podjetij s poudarkom na spodbujanju priložnosti za starajočo se družbo.
 • ATLAS
  Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora
 • NETWORLD
  Povečana prepoznavnost dogodkov v času prve svetovne vojne in njene dediščine na območju Podonavja.
 • e-MOTICON
  e-Mobilna transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp
 • BIFOCAlps
  Pospešitev razvoja Tovarn prihodnosti in Industrije 4.0
 • BRIDGES
  Vzpostavljanje kompetenc za podporo zelene rasti
SOČAsnik, l. XIX, št. 3, 2018