AlpBC


Naslov projekta / Project title: Capitalising knowledge on Alpine Building Culture by performing regional smart planning and consultancy strategies for sustainable development and closed loop economies in the Alpine Space

Akronim / Acronym: AlpBC

Vodilni partner / Lead Partner: Chamber of Crafts and Trade for Munich and Upper Bavaria (Nemčija / Germany)

Ostali partnerji v projektu / Project partners:
Leibniz Universität Hannover (Nemčija / Germany), Research Studios Austria Forschungsgesellschaft mbH (Avstrija / Austria), Energieinstitut Vorarlberg (Avstrija / Austria), Landesinnung Bau Salzburg Economic Chamber (Avstrija / Austria), Chamber of Commerce and Industry of Drôme (Francija / France), Posoški razvojni center (Slovenija / Slovenia), Regional Agency for Services to Agriculture and Forestry (Italija / Italy), Finaosta S.p.A. (Italija / Italy), Veneto Region (Italija / Italy), Tis Techno Innovation South Tyrol (Italija / Italy), Piemonte Region (Italija / Italy), Craft Center Ballenberg (Švica / Switzerland)

Trajanje projekta / Total project duration:
1. 9. 2012 – 30. 6. 2015

Lokacija projekta / Geographical Area: države Alpskega loka:
Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, Francija / Slovenia, Italy, Austria, Germany, Switzerland, France

Vrednost projekta / Total project costs:
2.891.878 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 76 odstotkov / EU contribution 76 %

Uradna spletna stran projekta / Official website of the project: www.alpbc.eu

Opis projekta:


AlpBC je obravnaval težave celotnega alpskega prostora, ki se osredotočajo na izgubo kulturne dediščine stavb ter zmanjšanje teritorialne konkurenčnosti. Ekološke in ekonomske lastnosti alpske regije zahtevajo preoblikovanje kulture gradnje zaradi trenutnih izzivov: podnebne in demografske spremembe, širjenje mestnih območij, nove energetske politike … Projekt je s transnacionalnimi povezavami prispeval k trajnostnemu razvoju EU ter podnebnim in energetskim ciljem v gradbenem sektorju. Raziskovalne prakse in pilotne aktivnosti, povezane z regionalnim razvojem in prenosom inovativnosti na mala in srednja podjetja, pomagajo pri izvajanju regionalnih strategij v okviru mednarodnih omrežij.
Z drugačnim pristopom lahko zagotovimo delovna mesta za lokalna mala in srednje velika podjetja, ustvarimo privlačnost za turiste in domačine ter s tem izboljšamo regionalno konkurenčnost. Projekt je opredelil strategije za ohranitev in napredovanje alpske kulture gradnje v širšem kontekstu teritorialnega razvoja in ekološke trajnosti. Njegov namen je bil omogočiti lokalnim akterjem, da izkoristijo ta izjemna kulturna sredstva kot vir regionalne identitete in gospodarskega napredka.
PRC je kot edini slovenski partner skrbel za vse aktivnosti v Sloveniji. Kot partner projekta CABEE je skrbel tudi za sinergijsko sodelovanje med obema projektoma. Kljub specifičnosti kulturne identitete pa ta temelji na enakih temeljih, saj gre skoraj povsod za izgubo identitete, ki je povezana s preveliko globalizacijo. Konkurenčnost alpskega prostora bo boljša s korakom nazaj v smislu domačih trgov, ki temeljijo tudi na tradiciji.

 

Rezultati projekta:

Gradimo za jutri - priročnik s katalogom

Smernice za trajnostno gradnjo Zgornjega Posočja in Idrijsko-Cerkljanskega

Ocena potencialov za izkoriščanje obnovljivih virov energije na območju občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija

Strokovno izobraževanje Gradimo za jutri in tržnica ponudnikov trajnostne gradnje

Strokovna ekskurzija Gradimo za jutri - današnji in jutrišnji gradbeni materiali ter vidiki in načini povezovanja

Odprta vrata hiše Ruta(R)

mostZAmost - študentska arhitekturno-urbanistična delavnica

Gradimo za jutri - posvet Trajnostna gradnja v lokalnem in nacionalnem okviru


Project description:


The project AlpBC defined and implemented strategies and measures to preserve and advance Alpine Building Culture in the broader context of territorial development and ecologic sustainability. It aimed at enabling local actors to capitalize on this outstanding cultural asset as a source of regional identity and economic development.

Central elements of AlpBC were:
• the implementation of inter-municipal planning concepts,
• the stimulation of regional closed loop economies in the building sector,
• the implementation of a network of regional centres and contact points for transfer of knowledge and technologies on building renovation to SMEs, decision makers and administration, and
• the implementation of participative governance processes and consultancy instruments for policy makers and regional authorities.

AlpBC capitalized on the outcomes of previous projects on building culture and energy efficiency (e.g. project AlpHouse).

 

Project results:

Building for tomorrow – Handbook for sustainable construction: Information on sustainable building culture, traditional construction methods, local and sustainable building materials, energy efficient construction and certification of buildings

Guidelines for Sustainable Construction in the Municipalities of Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno and Idrija – Integrated approach to sustainable construction with priority use of local materials

Assessments of acceptability/suitability of locations for RES – A comprehensive review of potentially suitable areas for the production of energy from RES

Training modules for SMEs and Field trip in Slovenia and Austria (Training modules with the business marketplace of SMEs report)

Open Doors Day of RUTA(R) House – Participative discussion on sustainable construction, Zatolmin, May 2015 (report)

mostZAmost – Architectural/urbanistic design workshop

Building for tomorrow – Capitalisation workshop

 

 

Dodatne informacije / Information:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: #EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#