ATLAS


Naslov projekta / Project title: Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora / Advanced Tools for Low-carbon high-value development of historic arcitecture in the Alpine Space

Vodilni partner / Lead partner: Accademia Europea di Bolzano (Italija)

Ostali partnerji v projektu / Project partners:
Energieinstitut Vorarlberg (Avstrija), Universität Innsbruck Institut für Konstruktion und Materialwissenschaf ten Arbeitsbereich Energieeffizientes Bauen (Avstrija), Posoški razvojni center (Slovenija), Hochschule für angewandte Wissenschaften München (Nemčija), Gemeinde Truden im Naturpark (Italija), teamblau (Italija), Sites & Cités remarquables de France – L’Association des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Sites patrimoniaux (Francija), Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.


Trajanje projekta / Total project duration: 17. 4. 2018–16. 4. 2021

Vrednost projekta / Total project costs: 1.847.136,89 € (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj / ERDF Funding: 1.399.900,58 €)

Spletna stran / Web Page:
 http://www.alpine-space.eu/atlas

Opis projekta:

Projekt obravnava trajnostno gradnjo alpskega prostora, predvsem energetsko prenovo stavb kulturne dediščine s poudarkom na tradicionalni arhitekturi. V prvi fazi projekta bodo partnerji identificirali dobre prakse energetsko učinkovitih historičnih stavb in jih v katalogu prikazali na spletu. Glavni rezultat projekta bodo smernice za energetsko prenovo objektov kulturne dediščine in bodo pomoč občinam ter ostalim institucijam pri spodbujanju tovrstne prenove.
Aktivnosti partnerjev v projektu bodo vezane predvsem na izbor dobrih praks, sodelovanje pri pripravi smernic, delo z arhitekti in občinami ter promocijo energetske prenove stavb kulturne dediščine tako v javnem kot zasebnem sektorju.


Project description:

The project aims at paving the way for sustainable development of historic structures. The ATLAS project will point to the (re)discovery of – not necessarily protected – traditional architecture (buildings and ensembles), often situated in less-favoured areas and with a low level on energy efficiency and living comfort. It will pave the way for their sustainable development towards low carbon Alpine lifestyle and society and develop policy instruments at three levels:
1) A Historic Building Atlas for the Alpine Space will be established as a tool for the capitalization of best practice building retrofit,
2) Concepts for low carbon retrofit and RES integration will be socially, culturally and technically evaluated and adapted to the Alpine archetypes,
3) Historic building retrofit will be established as part of sustainable regional development strategies and business concept.

To reach this targets ATLAS will provide advanced tools such as an online decision-support tool for environmental building retrofit and a ToolKit for municipalities. Tailored trainings, dissemination activities and transnational workshops will ensure the knowledge exchange and implementation of project outputs. Additionally it will result in an increased number of high-level retrofits, the valorization of the cultural landscape and the achievement of low carbon targets.


Odkrijte projekt ATLAS / Discover the ATLAS project: video


Dodatne informacije / Information:
Jana Podgornik, telefon: 05/ 38-41-881, e-pošta: #EM#6a606c622a7569636f66786565664e7f62723c607d#EM#


Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Območje Alp. / This project is co-financed by the European Regional Development Fund through the Interreg Alpine Space programme.