BRIDGES


Naslov projekta / Project title: Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions

Akronim / Acronym: BRIDGES

Vodilni partner / Lead Partner:
Kainuun Etu Oy (Finska / Finland)

Ostali partnerji v projektu / Project partners:
Regional Council of Kainuu (Finska), Lubelskie Voivodeship (Poljska), Uusimaa Regional Council (Finska), Regional Development Agency of Western Macedonia S.A. – ANKO (Grčija), Posoški razvojni center (Slovenija), Pannon Business Network Association (Madžarska), European Business and Innovation Centre of Burgos (Španija), Centre for Research & Technology - Hellas/Institute for Research & Technology – Thessaly (Grčija)


Trajanje projekta / Total project duration: 1. 4. 2016–31. 3. 2021
Dodatne aktivnosti / Additional activities: 1. 10. 2021–30. 9. 2022

Vrednost projekta / Total project costs: 
1.978.468 €
Dodatna sredstva / Additional budget: 414.400 €

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/bridges


Opis projekta:


BRIGDES (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions) je nov medregionalen projekt, ki je bil odobren v okviru prvega razpisa programa Interreg Europe in bo tako sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izhodišče priprave projekta sega v december 2014, osredotoča pa se na izzive izvajanja Strategij pametne specializacije posameznih sodelujočih regij oz. implementacijo le teh s sredstvi strukturnih skladov. Kot ključno področje projekt izpostavlja zeleno ekonomijo, ki je tudi v slovenski strategiji močno zastopana. Predvsem so izpostavljeni ukrepi, kot so na primer podpora novim investicijam, medregionalnemu sodelovanju in povezovanju gospodarstva z raziskovalnimi ustanovami ter krepitvijo teh verig.

Uvodno srečanje partnerjev projekta Bridges

Brošura o projektu je objavljena tukaj: www.bridgesproject.eu

Zbirno poročilo in primerjava regionalnih analiz inovacijskega potenciala: Innovation Maps Capitalization report

Ogled dobre prakse na Finskem: Skupaj k odličnosti v ribogojstvu


Zaključna publikacija projekta


Dodatne informacije / Information:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: #EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#