CABEE


Naslov projekta / Project title: Capitalizing Alpine Building Evaluation Experiences

Akronim / Acronym: CABEE

Vodilni partner / Lead Partner:
Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (Avstrija / Austria)

Ostali partnerji v projektu / Project partners:
Network Enterprise Alps NENA (Avstrija/ Austria), BAUAkademie Lehrbauhof Salzburg (Avstrija / Austria), Rhonalpenergie-Environment (Francija / France), Universitiy of Applied Sciences Rosenheim (Nemčija / Germany), European Academy Bolzano (Italija / Italy), Piedmont Region (Italija / Italy), Province of Alessandria (Italija / Italy), Veneto Region (Italija / Italy), Posoški razvojni center (Slovenija / Slovenia), Gradbeni inštitut ZRMK (Slovenija / Slovenia), Innovations Transfer Central Switzerland ITZ (Švica / Switzerland)

Trajanje projekta / Total project duration:
1. 7. 2012 – 30. 6. 2015

Lokacija projekta / Geographical Area:
države Alpskega loka: Slovenija, Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, Francija / Slovenia, Italy, Austria, Germany, Switzerland, France

Vrednost projekta / Total project costs:
2.263.098,00 EUR, Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 76 odstotkov / EU contribution 76 %

Uradna spletna stran projekta / Official website of the project:
www.cabee.eu

Opis projekta:

Za alpsko območje so značilne zgradbe z velikimi potrebami po energiji, posebno arhitekturo in uporabo manj prenosljivih lokalnih materialov. Razvijajo se novi standardi kakovosti stavb, nasprotno pa primanjkuje izkušenj pri gradnji skoraj nič emisijskih stavb, inovativnosti v tradicionalnem sektorju, skupinskega dela med ključnimi akterji in smernice za promocijo in gradnjo takih zgradb.
CABEE se je osredotočal na izvajanje politike in spodbuja države k uvajanju skoraj nič emisijskih zgradb in sosesk. Pri projektu smo želeli vzpostaviti skupno, prilagodljivo zgradbo alpskega prostora z izkoriščanjem, usklajevanjem in izboljševanjem znanja v regijah, okrepiti konkurenčno sposobnost malih in srednjih podjetij v gradbenem sektorju, omogočiti lažji dostop do orodij za ocenjevanje in storitev za potrošnike in javni sektor, pregledati stanje obstoječega znanja ter razviti skupne smernice razvojnega procesa. Diseminacija je potekala prek različnih produktov (priročnika, open-source podpore, storitev strokovnjakov) ter prek konferenc, svetovanj, medijskih objav o pilotnih aktivnost, ekskurzije, spletne strani …

Več na wiki.cesba.eu/wiki/Main_Page

 

 

Project description:


CABEE was a transnational Alpine project to create and implement an Alpine-wide guideline for definition, procurement, production, assessment and promotion as well as learning about new and refurbished Nearly-Zero-Emission-Buildings (NZEB) and their neighbourhoods. CABEE capitalized wisdom from finished and ongoing EU-projects but also projects from the Alpine Space program. It focused on a mass oriented approach with low entry barriers and an on-going Open-Source support. Pilot activities were settled on public tendering, user behaviour and a toward 100% eco-assessment approach. The integration of micro smart energy grids was explored. Furthermore, markets for NZEBs are prepared, especially in cooperation with public authorities and SMEs. On the regional level “Regional Operation Committees” was established which are supported by a transnational sustainable network of experts. A public transnational conference concentrated on and spreads out existing knowledge.

More information on wiki.cesba.eu/wiki/Main_Page


Dodatne informacije / Information:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: #EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#