CEC5


Naslov projekta / Project title: Demonstration of energy efficiency and utilisation of renawable energy sources through public buildings

Akronim / Acronym:
CEC5

Vodilni partner / Lead Partner:
Regionalentwicklung Vorarlberg eGen (Avstrija / Austria)

Ostali partnerji v projektu / Project partners:
The Czech Chamber of Architects (Češka /Czech Republic), Energy agency of the Zlín Region (Češka / Czech Republic), Vysocina Region (Češka / Czech Republic), City of Ludwigsburg (Nemčija / Germany), Ministry of National Development - State Secretariat of Climate and Energy Affairs (Madžarska / Hungary), Municipality of Udine (Italija / Italy), Union of Italian Provinces (Italija / Italy), City of Bydgoszcz (Poljska / Poland), Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (Slovenija / Slovenia), Posoški razvojni center (Slovenija / Slovenia), Gradbeni inštitut ZRMK (Slovenija / Slovenia), Trnava self-governing region (Slovaška / Slovakia)

Trajanje projekta / Total project duration:
10/2011 – 12/2014

Lokacija projekta / Geographical Area:
države srednje Evrope / Central European countries

Vrednost projekta / Total project costs:
4.516.584,00 EUR

Uradna spletna stran projekta / Official website of the project:
www.projectcec5.eu

Opis projekta:


Splošni cilj projekta je spodbujanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije prek predstavitvene vloge v javnih stavbah. Območje centralne Evrope je zelo urbanizirano območje z veliko zalogo obstoječih javnih in zasebnih stavb z nizko energetsko učinkovitost. Veliki napori so potrebni za reševanje problema porabe energije. Da bi dosegli cilj skoraj nič-energetskih hiš obstaja široka potreba po novih tehnikah, metodologijah in naložbah. V tem okviru projekta CEC5 ponuja tri glavne rezultate:

1. Izvajanje skupnega postopka certificiranja za ekološke javne zgradbe. Splošni cilj je doseči model za javne zgradbe za povečanje povpraševanja po nič-energetskih hišah v velikem obsegu. Projektni partnerji si skupaj prizadevajo za vzpostavitev skupnega standarda certificiranja. Uporabljale in prilagodile so bodo tudi izkušnje in rezultati iz različnih konceptov certificiranja iz drugih EU projektov.

2. Vzpostaviti vzorčne stavbe – primerov dobrih praks za državljane. Po oblikovanju skupnih meril (nizko energetske hiše) bo vzpostavljenih 7 predstavitvenih stavb v 7 državah EU, ki bodo dokazovale in spodbujale energetsko učinkovite javne stavbe, kazale nove tehnike, metodologije, ki se lahko uporabljajo v zasebnem sektorju. Objekti bodo delno zasnovani kot razstavni prostori za državljane, dostopnost bo zagotovljena ter bodo na voljo za oglede. Možnosti obiskov, seminarjev in terenski obiski v zglednih stavbah se bodo razvili in pripravljeni kot ponudba za trg. Projektni partnerji bodo pripravili usklajen koncept promocije v javnosti.

3. Vzpostavitev transnacionalnega omrežja za razvoj ekološke kakovosti konstrukcij s ponudbo storitev overjanja v javnem sektorju. Mreža bo zagotovila stalen razvoj in razširjanje. Na splošno bi moral ta podukrep strateško voditi do povečanja splošnega standarda gradbene energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje. Nadnacionalna mreža nudi razvoj in vzdrževanje od skupne uporabe postopka certificiranja za ekološke gradnje v javnem sektorju. Konzorcij vključuje 13 organizacij iz 8 držav članic CE. 8 javnih organizacije je pripravljenih, na investiranje (izven projektnih sredstev) v javnih zgradbah.

Project description:


The overall objective of the project is the promotion of energy efficiency and exploitation of renewable energy sources through application demonstration in public buildings.
The Central Europe area is a highly urbanised area with a huge stock of existing public and private buildings with low energy efficiency. Great efforts are necessary to overcome the problem of energy consumption.

In this context the project CEC5 offers three core outputs:
• Implementation of a common certification procedure for ecological public buildings: the overall goal is to achieve a model for public buildings to increase the demand for zero energy buildings on a large scale.
• Set up sample buildings, establishing a show case, a model for citizens: After the development of joint criteria (near zero energy) 7 demonstration buildings in 7 EU-countries will be implemented, which demonstrate and promote energy-efficient public building and show new techniques, methodologies which can be used in the private sector as well.
Establishing a transnational network: A further objective is to establish a transnational network to develop the ecological quality of constructions by offering certification services in the public sector. The network will ensure that a continuous development and dissemination takes place.


Dodatne informacije / Information:

Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: #EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#