CONGENIAL - Connecting generations


Naslov projekta / Project title: GRUNDTVIG, Učna partnerstva / The Grundtvig Learning Partnership
Akronim / Acronym: Connecting generations - CONGENIAL
Partnerji v projektu / Project partners
Grčija, Italija, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovenija, Turčija, Velika Britanija
Trajanje projekta / Total project duration: 2 leti / 2 years
Vrednost projekta / Total project costs: 14.000,00 EUR


Opis projekta

Mednarodni projekt Grundtvig, Učna partnerstva podpira 2-letno sodelovanje med organizacijami iz različnih držav, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. Učno partnerstvo je usmerjeno predvsem na proces izmenjave izkušenj in različnih praks med sodelujočimi državami v projektu. Organizacije, ki sodelujejo v projektu, se spodbuja, da svoje delo v lokalni skupnosti vrednotijo in povezujejo na mednarodni ravni. S pridobljeno dotacijo se podpira stroške izvajanja aktivnosti v lokalnem okolju in mednarodna potovanja. Višina dotacije je vezana na število mobilnosti, ki jih organizacija prijavi v okviru projekta.

Posoški razvojni center se je kot partner februarja 2012 uspešno prijavil na razpis, ki ga je razpisala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter s tem pridobil sredstva za mobilnosti v višini 14.000,00 EUR. V projektu bo sodeloval s partnerji iz Italije, Madžarske, Grčije, Turčije, Poljske, Romunije in Velike Britanije. Razpisno obdobje projekta traja od 1. avgusta 2012 do 31. julija 2014.

Ker je leto 2012 leto medgeneracijskega sodelovanja, je glavna ideja projekta združiti dve različni generaciji v skupno aktivnost ter prenesti znanje in izkušnje iz lokalnega okolja na mednarodno raven. Cilj projekta je, da pri izmenjavi sodelujejo tako mentorji kot udeleženci projekta.

Dogodki v okviru projekta:

• 7. 11. – 10. 11. 2012: Uvodni sestanek partnerjev v Budimpešti
• 21. 3. - 23. 3 . 2013: CONGENIAL 2nd MEETING: Afyonkarahisa, Turčija
• 18. 4. - 20. 4. 2013 : CONGENIAL 3rd MEETING: Bukarešta, Romunija
• 22. 5. - 25. 5. 2013: CONGENIAL 4th MEETING: Bovec, Tolmin, Slovenija
• 26. 8. - 29. 8. 2013: CONGENIAL 5th MEETING: Liverpool, UK
• 2. 10. - 6. 10. 2013: CONGENIAL 6th MEETING: La Spezia, Italija
• 11. 4. - 15. 4. 2014: CONGENIAL 7th MEETING: Atene, Ermioni, Grčija
• 29. 5. - 31. 5. 2014: CONGENIAL 7th MEETING: Byalistok, PoljskaProject description

The Grundtvig Learning Partnership programme supports a two-year co-operation project covering adult education organisations in different European countries. The Learning Partnership activities focus mainly on the process of exchanging experience, methods, and practices between the organisations participating in the project, which are encouraged to evaluate and interconnect their activities within the local community at an international level. The acquired funds cover all the costs of implementing the project in the local area and the costs of travelling to other partner countries.

Soča Valley Development Centre was successful in applying for funding offered in February 2012 by the Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, in which it obtained €14,000. The centre co-operates with partner adult education organisations in Italy, Hungary, Greece, Turkey, Poland, Romania and Great Britain. The funded project lasts from 1 August 2012 to 31 July 2014.

Short description of the project: The project focuses on the exchange of knowledge between the elderly and young people. The activities include the preparation of natural syrups, the promotion of digital literacy among the elderly (creating a profile on an online social network, and posting and updating contributions), the promotion of active ageing of the elderly by engaging them in working with young people, encouraging physical activity by picking the ingredients, documenting events, and publishing contributions.

The main goals of the project include:
• Improving foreign-language skills,
• Developing and improving IT-skills,
• Changing the attitude towards different groups of people,
• Dispelling stereotypes,
• Accepting diversity, and
• Self-development.


Informacije / Information:

Nika Kikelj, tel.: 05/38-41-513 ali e-pošta: #EM#6e6869622a6e6f6c6d65604b7c7f6d216378#EM#

Priloge / Attachments:

Analysis of the Slovenian project activities
PUM knjižica receptov


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.