iCON


Osnovne informacije o projektu

Naslov projekta: Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij – Inovativnost in kooperativno podjetništvo

Akronim: iCON

Vodilni partner: Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Ostali partnerji v projektu: Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, Posoški razvojni center, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Gospodarska zbornica Slovenije - Območna zbornica za severno Primorsko, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Slovensko deželno gospodarsko združenje, INFORMEST - Center za pospeševanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja, CNA Veneto – Državna konfederacija obrtnikov, majhnih in srednjih podjetij iz Veneta, Združenje trgovcev tržaške pokrajine, Združenje industrije Furlanije-Julijske krajine, Združenje obrtnikov in podjetij Furlanije-Julijske krajine, E.I.N.E. – Ustanova za industrializacijo severovzhoda, S.I.PRO. Pokrajinska razvojna agencija iz Ferrare.

Trajanje projekta: od aprila 2010, do aprila 2015

Lokacija projekta: celotno upravičeno območje programa (na slovenski strani območje Gorenjske, Goriške, Osrednjeslovenske, Notranjsko-kraške in Obalno-kraške statistične regije, na italijanski strani pa območje Pokrajin Trst, Gorica, Videm, Benetke, Padova, Pordenon, Treviso, Rovigo, Ferrara in Ravenna).

Vrednost projekta: 3.167.095 EUR, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj sofinanciral 85 odstotkov.

Uradna spletna stran projekta: http://www.icon-project.eu/


Opis projekta

Namen projekta je povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, inovativnosti in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške podporne institucije iz programskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotavljajo odlično poznavanje razmer.
Jedro projekta (WP4) se nanaša na vzpostavljanje povezav (mreže, grozdi, platforme) med podjetji, ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija.
Sodelovanju med institucijami za podporo podjetništvu na obeh straneh meje (WP2) so namenjene aktivnosti, s katerimi se bo prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi.
Razvite bodo skupne storitve za internacionalizacijo podjetij (WP5), tudi s pomočjo novih tehnologij in virov informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in KMS (Knowledge Management Systems) po zgledu sodobnih pristopov, ki jih za regionalni nivo podpira Evropska komisija (WP3).
Vključene bodo deprivilegirane skupine (starejši, upokojenci) in tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju (mladi), za katere je predviden sistem čezmejnih delovnih praks (WP6).
V projektu iCON lahko sodelujejo podjetja, ki želijo vzpostaviti kontakte z malimi in srednje velikimi podjetji v čezmejnem območju. Podjetja, ki bodo vključena v izbrane čezmejne mreže podpornega okolja, lahko od projekta pričakujejo naslednje koristi:

1. osebne stike s podjetji, srečanja, posredovanje informacij s strani vseh štirinajstih slovenskih in italijanskih projektnih partnerjev
2. vključitev enega ali več projektnih partnerjev kot podpora posamezni mreži
3. sodelovanje pri organizaciji bilateralnih srečanj Italija - Slovenija
4. udeležba na izbranih sejmih (v tujini)
5. pomoč zunanjih svetovalcev pri vzpostavljanju podjetniških mrež in pri določenih izbranih sektorjih v korist vseh članov mreže
6. spodbujanje sodelovanja
7. tehnična podpora pri informatizaciji mrežnih storitev DBE (»Digital Business Ecosystem«) in dostop do baze podatkov, izdelane v okviru projekta
8. izobraževanja s področja vodenja in delovanja podjetniških mrež v obmejnem prostoru
9. izobraževanje na daljavo za nekatera specifična področja, povezana z aktivnostmi podjetij na obmejnem območju
10. organizacija čezmejnih delovnih praks na celotnem programskem območju
11. podpora pri vključevanju mladih v delovno okolje.


Dodatne informacije:

Vesna Kozar, vodja projekta: tel: 05/38-41-503, gsm: 031-381-692 ali e-pošta: #EM#7664716d652b6d687268784b7c7f6d216378#EM#


Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.