INTER BIKE


Osnovne informacije o projektu

Naslov projekta: Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

Akronim: INTER BIKE

Vodilni partner: Regionalni razvojni center Koper

Ostali partnerji v projektu: Mestna občina Koper ter občine Hrpelje-Kozina, Cerkno, Komen, Brda, Miren-Kostanjevica, Kobarid in Kranjska Gora, pokrajine Trst, Gorica, Videm, Benetke, Padova, Rovigo, Ferrara in Ravenna, Centralna direkcija za mobilnost, energijo in prometno infrastrukturo Regije Furlanija-Julijska krajina, Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine, Posoški razvojni center, Regionalna razvojna agencija severne Primorske iz Nove Gorice, tri italijanske lokalne razvojne agencije GAL Venezia Orientale iz Benetk, Delta 2000 iz območja Ferrare in GAL Polesine Delta del Po iz območja Roviga.

Trajanje projekta: od marca 2011 do marca 2015

Lokacija projekta: Na slovenski strani območje Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške statistične regije, na italijanski strani pa območje Pokrajin Trst, Gorica, Videm, Benetke, Padova, Rovigo, Ferrara in Ravenna.

Vrednost projekta: 3.514.000 EUR, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj sofinanciral 85 odstotkov.

Uradna spletna stran projekta: www.adriabike.eu

 

Opis projekta

Namen projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih povezav na čezmejnem območju s spremljajočo infrastrukturo in mrežo intermodalnih povezav. Projektni partnerji bodo določili glavno traso, ki bo potekala od Ravenne do Kranjske Gore. Ob zaključku projekta naj bi jo bilo možno v celoti prepotovati s kolesom. Na odsekih, kjer kolesarskih poti ne bo, bodo predvideni prevozi koles z drugimi prevoznimi sredstvi (vlakom, avtobusom ali ladjo). Osem slovenskih sodelujočih občin (Mestna občina Koper, Hrpelje-Kozina, Cerkno, Komen, Brda, Miren-Kostanjevica, Kobarid in Kranjska Gora) in osem italijanskih pokrajin (Trst, Gorica, Videm, Benetke, Padova, Rovigo, Ferrara in Ravenna) bo zgradilo manjkajoče odseke kolesarskih poti, ki se bodo navezovali na glavno traso, ali pripravilo gradbeno dokumentacijo, uredilo bo počivališča za kolesarje in ostalo spremljajočo infrastrukturo. Predvidena je priprava predloga enotnega označevanja poti, podatkovne baze in digitalne infrastrukture za geografski informacijski sistem, iz katerega bodo uporabniki lahko pridobivali informacije o poteh, zanimivostih in ponudbi ob njih. Vzpostavljena bo spletna stran, natisnjen pa bo tudi štirijezični kolesarski vodnik z zemljevidom.


Dodatne informacije:

Vesna Kozar, vodja projekta: tel: 05/38-41-503, gsm: 031-381-692 ali e-pošta: #EM#7664716d652b6d687268784b7c7f6d216378#EM#

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.