• WALKofPEACE
  Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom
 • CROSSMOBY
  Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa
 • ATLAS
  Napredne rešitve energetske prenove stavb kulturne dediščine alpskega prostora
 • NETWORLD
  Povečana prepoznavnost dogodkov v času prve svetovne vojne in njene dediščine na območju Podonavja.
 • e-MOTICON
  e-Mobilna transnacionalna strategija za interoperabilno družbo in mreženje na območju Alp
 • BIFOCAlps
  Pospešitev razvoja Tovarn prihodnosti in Industrije 4.0
 • BRIDGES
  Vzpostavljanje kompetenc za podporo zelene rasti
 • TastyCheeseTOUR
  Prek sirarske tradicije v zanimivo turistično zgodbo
 • Parkiraj & doživi naravo!
  Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave
 • TRAP
  Upravljanje z vodami
 • CEC5
  Predstavitev energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije s pomočjo javnih stavb
 • SEE River
  Trajnostno integrirano upravljanje mednarodnih vodnih koridorjev v državah jugovzhodne Evrope
 • Alpstar
  Za ogljično nevtralne Alpe - naj bo najboljša praksa minimalni standard
 • Alps4EU
  Podjetniški projekt, ki želi spodbuditi povezovanje malih in srednjih podjetij v grozde
 • AlpBC
  Bogata kulturna dediščina regije predstavlja vir regionalne identitete in ekonomskega razvoja
 • CABEE
  Razvoj inovativnih rešitev za bolj učinkovite storitve na področju skoraj ničelno energijskih stavb in sorodnih področjih
 • CAMIS
  Usklajene aktivnosti za upravljanje reke Soče
 • EnergyViLLab
  Mreža virtualnih laboratorijev "Living Lab" na področju varčevanja z energijo in razvoja obnovljivih virov energije
 • iCON
  Konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij – Inovativnost in kooperativno podjetništvo
 • INTER BIKE
  Čezmejne intermodalne kolesarske povezave
 • SHARTEC
  Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah
 • STUDY CIRCLES (ŠTUDIJSKI KROŽKI)
  Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju
 • Enerbuild
  Posoški razvojni center je sodeloval v mednarodnem projektu Enerbuild, ki je bil namenjen povečevanju energetske učinkovitosti na področju gradnje in rabe objektov.
 • CONGENIAL - Connecting generations
  GRUNDTVIG, Učna partnerstva
 • Goriški vrtovi
  Razvoj trajnostnega trga kakovostnih lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov