SEE River


Naslov projekta / Project title: Trajnostno integrirano upravljanja z rečnimi koridorji v državah jugovzhodne Evrope / Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries

Akronim/ Acronym: SEE River

Vodilni partner/ Lead Partner: Inštitut za vode Republike Slovenije (Slovenija /Slovenia)

Ostali partnerji v projektu/ Project partners:

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (Slovenija / Slovenia), Posoški razvojni center (Slovenija /Slovenia), Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Avstrija / Austria), Regional Government of Carinthia (Avstrija / Austria), National Institute for Environment (Madžarska / Hungary), South-Transdanubian Environment Protection and Water Management Directorate (Madžarska / Hungary), Autonomous Province of Bolzano – South Tyrol (Italija / Italy), Slovak Hydrometeorological Institute (Slovaška / Slovakia), National Administration "Romanian Waters" (Romunija / Romania), Hydro Engineering Institute Sarajevo (Bosna in Hercegovina / Bosnia and Herzegovina), Institute for spatial planning of the Koprivnica-Križevci County (Hrvaška / Croatia), State Institute for Nature Protection (Hrvaška / Croatia), HRVATSKE VODE, Legal entity for water management (Hrvaška / Croatia), Geological Survey of Albania (Albanija / Albania), World Wide Fund for Nature Austria (Avstrija / Austria) Jaroslav Cerni Institute for the Development of Water Resources (Srbija / Serbia).

Opazovalci / Observers:

Ministrstvo za okolje in prostor (Slovenia / Slovenia), International Commission for the Protection of the Danube River (Avstrija / Austria), International Sava River Basin Commission (Hrvaška / Croatia), UNESCO Venice Office – Regional Bureau for Science and Culture in Europe (Italija / Italy), Dravske elektrarne Maribor (Slovenija / Slovenia), Ministry of environment and water (Bolgarija / Bulgaria), Ministry of Environment, Forestry and Water Administration (Albanija / Albania), The Ministry for the Environment and Protection of Land and Sea of Italy (Italija / Italy), Secretariat to the United Nations Economic Commission for Europe (Švica / Switzerland)

Trajanje projekta / Total project duration:
oktober 2012–november 2014

Lokacija projekta / Geographical Area: države jugovzhodne Evrope / countries of south east Europe

Vrednost projekta / Total project costs:
2.107.354,30 EUR

Uradna spletna stran projekta/ Official website of the project: www.see-river.net

Facebook: SEE River Project


Opis projekta:


Netrajnostno izrabljene reke jugovzhodne Evrope doživljajo vse večji človekov pritisk ter okoljske spremembe, ki povzročajo poplave in suše. Poseljevanje poplavnih območij, hidroelektrarne, črpanje peska in gramoza, turizem in podobne motnje vodijo k spremembam rečne morfologije, vse večji onesnaženosti, degradaciji vodnih habitatov ter konfliktov pri rabi prostora. Največji pritiski v porečju se pojavljajo vzdolž rečnih koridorjev.

Cilj projekta je povezati vse interesne skupine, ki si delijo ozemlje mednarodnih rečnih koridorjev, z namenom da bi se na območju ob reki prepletali tako razvojni kot naravovarstveni interesi. To bi dosegli z razvojem skupnih okvirov za upravljanje le-teh. Prvi primer bo preizkušen na Dravi in kasneje prenesen na ostale reke območij tega projekta: Bodrog, Prut, Soča, Neretva in Vjosa.

Poleg tega je cilj projekta posplošiti in racionalizirati postopke za dosego sinergijskih rešitev med različnimi interesi upravljavcev območij ob reki. Projekt želi povezati različne sektorje ter vse akterje, odgovorne za upravljanje rečnih koridorjev.


Project description:


SEE River Project is intended to reach a common agreement on river corridor management for harmonisation of both – development and conservation interests. This will be achieved by close cooperation of experts from wide range of fields from different countries and active involvement of stakeholders from local river areas and national or regional authorities. The project is introducing a new approach to river and land management by focusing on the river corridor as the selected, local river area where most pressures occur.

Project activities and findings will result in the SEE River Toolkit, a generally applicable and innovative model and guidance on how to reach future sustainable use of river corridors by taking into account and harmonizing different stakeholder interests. To develop and implement the SEE River Toolkit, project research, field work and active involvement of stakeholders will be performed in river corridors of 6 SEE rivers: Drava, Bodrog, Neretva, Prut, Soča and Vjosa. The project lasts from October 2012 until September 2014.Dodatne informacije:

Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta: #EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#