STUDY CIRCLES (ŠTUDIJSKI KROŽKI)


Naslov projekta: Čezmejni laboratorij za razvoj človeških virov in mrež sodelovanja za ovrednotenje znanja in virov na območju

Project title: Cross-Border Laboratory for Developing Human Resources and Cooperation Networks in Order to Evaluate Knowledge and Other Resources in the Area

Akronim / Acronym: STUDY CIRCLES

Vodilni partner / Lead Partner: Comitato regionale dell'ENFAP del FVG

Ostali partnerji v projektu / Project partners: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Nova Gorica, Andragoški center Slovenije, Torre Natisone Gal s.c.a.r.l., Donneeuropee Formazione& marketing, Gal Venezia Orientale - VEGAL, Provincia di Gorizia, IAL Friuli Venezia Giulia, Centro territoriale permanente presso instituto superiore instruzione tecnica »L.Einaudi - G.Marconi«, Agenzia sociale il lavoro - la formazione professionale e i servizi della provincia di Venezia

Trajanje projekta / Total project duration: 3 leta / 3 years

Lokacija projekta / Geographical Area: območje Vzhodnega Veneta, Terske in Nadiške doline, Brda in Kras na italijanski strani, Zgornje Posočje, Občina Kanal, Goriška Brda in hribovski del Mestne občine Nova Gorica

Vrednost projekta / Total project costs: 714.971,63 EUR

Uradna spletna stran projekta / Official website of the project: www.study-circles.eu


Opis projekta

Študijski krožki (ŠK) so ena izmed oblik neformalnega izobraževanja odraslih, ki spodbujajo aktivno sodelovanje udeležencev in pripomorejo tudi k razvoju lokalne skupnosti. Omenjen izobraževalni model je v nekaterih evropskih državah že dobro poznan, in je prilagojen potrebam ter zmožnostim udeležencev, ki se vanj vključijo. 

S projektom STUDY CIRCLES  smo prenesli slovenski model študijskih krožkov na čezmejni prostor Slovenija-Italija. To konkretno pomeni, da smo skupaj s projektnimi partnerji:

- oblikovali čezmejni model ŠK;
- razvili 180-urni program temeljnega čezmejnega usposabljanja za mentorje ŠK in izvedli usposabljanje;
- usposobili 20 mentorjev za potrebe izvajanja pilotnih ŠK (licenco za mentorje ŠK je pridobilo 7 Slovencev in 13 Italijanov); 
- izvedli 12 ŠK, od katerih so bili štirje čezmejni (vanje se je vključilo več kot 100 udeležencev);
- sklenili dogovore o sodelovanju med ustanovami za izobraževanje odraslih, razvojnimi agencijami in ostalimi zainteresiranimi organizacijami s turističnega, kmetijskega in obrtnega sektorja, in sicer za potrebe trajnostnega čezmejnega načrtovanja in mreženja programov neformalnega izobraževanja;
- izpeljali delovna srečanja na čezmejnem območju, na katerih smo zbrali in ovrednotili potrebe čezmejnega območja;
- ustanovili informacijske točke za ovrednotenje stanja na področju neformalnega izobraževanja.

Pridobljeno znanje v okviru posameznih aktivnosti in ŠK smo širši javnosti predstavili s pomočjo izobraževalnih in promocijskih gradiv, multimedijskih izdelkov ter s posameznimi dogodki na lokalni in čezmejni ravni:
1. v priročniku Skupnostno učenje v čezmejnem prostoru lahko podrobneje spoznate, kaj ŠK sploh so in izbrane primere izvedenih ŠK;
2. v priročniku Smernice za vzpostavitev čezmejnega sistema študijskih krožkov se lahko med drugim informirate o 12-ih izvedenih ŠK v okviru projekta;
3. v treh video posnetkih Skupinsko učenje na čezmejnem območju primer ŠK ob italijansko-slovenski meji si lahko pogledate intervjuje:
4. v publikaciji Lifelong learning devices for sustainable local development, kjer si lahko v angleščini preberete strokovne prispevke o študijskih krožkih na čezmejnem območju Slovenija-Italija.


Več informacij dobite na uradni spletni strani projekta tukaj

 

Project description

 

The Study Circles project focuses on stimulating the development of lifelong learning programmes and sustainable development of the local region. Its goal is to introduce new methods in adult education in the area, where the project will be implemented. Why are these work methods so special? Because they provide a different way of learning that does not include the traditional ex-cathedra methods (like in secondary schools). The relationship between the participants is more equal. In addition, these methods also allow the topics of the study circles to focus on what the locals need or what they are interested in. This way the final learning effect is even better and the locals can contribute their share to the region’s development to the greatest extent possible.

A 180-hour training course with 24 Slovenian and Italian participants will be offered as part of the project, licensing them to lead the study circles. After the course, the leaders will have to carry out pilot study circles on both sides of the border. To this end, the Soča Valley Development Centre will establish a network of local organisations, associations, and individuals interested in Slovenian-Italian cooperation.


Dodatne informacije / Information:

Patricija Rejec: tel: 05/38-41-506 ali e-pošta: #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#