TRAP


Naslov projekta / Project title: Territories of Rivers Action Plans

Akronim / Acronym:
TRAP

Vodilni partner / Lead Partner:
Kainuun Etu Oy (Finska / Finland)

Ostali partnerji v projektu / Project partners: Shannon Development (Irska / Ireland), Mid-West Regional Authority (Irska / Ireland), The Rivers Trust (Velika Britanija / United Kingdom), Posoški razvojni center (Slovenija / Slovenia), South-West Regional Authority (Irska / Ireland), National Institute of Research Development for Mechatronics and Measurement Technique (Romunija / Romania), Regional Development Agency of Western Macedonia SA (Grčija / Greece), Zemgale Planning Region (Latvija / Latvia), Waterboard Noorderzijlvest (Nizozemska / Netherlands).

Trajanje projekta / Total project duration: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Vrednost projekta / Total project costs: 1.935.936,60 EUR

Uradna spletna stran projekta / Official website of the project: http://trapproject.eu/

Opis projekta:


Projekt TRAP obravnava tematsko področje upravljanja voda, zato je celoten projekt posvečen sodelovanju partnerjev pri izmenjavi informacij glede dobrih praks in njihove demonstracije na kraju samem. Vsak izmed partnerjev je opredelil primere dobrih praks, ki jih je program potrdil, ostali partnerji pa bodo na podlagi lastnega interesa te vsebine prenašali v svoja okolja.

PRC je kot dobro prakso upravljanja z reko Sočo izpostavil primer Ribiške družine Tolmin, ki skrbi za repopulacijo soške postrvi in je pomemben faktor pri razvijanju ribolovnega turizma. Za uvoz dobre prakse se PRC zanima pri partnerjih iz Velike Britanije in Irske, ki so izzive upravljanja voda poskušali reševati z oblikovanjem skupin deležnikov. V času trajanja projekta bo PRC nekaterim deležnikom omogočil ogled in predstavitev omenjene dobre prakse. Namen projekta je tudi, da se na podlagi akcijskega načrta in izvajanja projektnih aktivnosti pokaže pripravljenost za korak naprej pri učinkovitem upravljanju voda.

Cilji projekta za PRC:
• priprava opisa dobrih praks,
• uvoz in izvoz dobre prakse,
• strokovna ekskurzija v Posočju,
• izvedba delavnic in sestankov z deležniki,
• organizacija zaključne konference, ki bo velik strokovni dogodek na področju upravljanja voda.

Project description:


TRAP deals with the challenge of integrated management of rivers & river territories. Its purpose is to build on and transfer good practices that embed aquatic & cultural heritage landscape protection in regional, sustainable growth solutions. TRAP contributes to the implementation of the Water Framework Directive, the European Landscape Convention and the Europe 2020 strategy. The overall objective of TRAP is to benefit from partners' good practices in these policy areas and improve accordingly regional policies & tools.

TRAP focuses on 4 thematic areas for the good practice analysis:
• governance: processes ensuring stakeholder commitment to the implementation of the Water Framework Directive and the regional river basin action plans; especially economic impact assessment tools as a base for stakeholder involvement and consensus building methodologies;
• monitoring: monitoring programmes and measurement tools ensuring the enforceability of the Water Framework Directive;
• aquatic environment: enhancement of the aquatic environment policies, projects, and technologies;
• river tourism: products, plans and tools integrating landscape protection into diversified, inclusive river territory development and growth.

Dodatne informacije / Information:
Miro Kristan, vodja projekta: tel: 05/38-41-885, e-pošta:

#EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#