Brezplačni jezikovni tečaji

13.8.2019

V jesenskem času bomo izvedli več brezplačnih jezikovnih tečajev v vseh treh posoških občinah. Preverite ponudbo in najdite tečaj zase! 

1. Jezikovni tečaji v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc so namenjeni zaposlenim ali brezposelnim, starejšim od 45 let in z največ srednješolsko izobrazbo.

a) OSVEŽITVENA ANGLEŠČINA A1-2: 60-urni program splošne angleščine, ki je namenjen tistim, ki ste se angleščine že učili v OŠ ali SŠ, vendar veliko pozabili. Začetek tečaja bo v septembru. Skupina je polna, vpisujemo v čakalno vrsto. Več informacij: Anja Colja, 05/38-41-512 ali #EM#616f68622a66696b62684a7b7e6e207c79#EM# 

b) ZAČETNA RUŠČINA: 60-urni program začetne ruščine. Več informacij: Jana Skočir, 05/38-41-513 ali #EM#6a606c622a766d686b60784b7c7f6d216378#EM# 

c) ZAČETNA ali NADALJEVALNA ITALIJANŠČINA: 60-urni program začetne italijanščine. Več informacij: Jana Skočir, 05/38-41-513 ali #EM#6a606c622a766d686b60784b7c7f6d216378#EM# 

_______________________________________________________________________________________________________

2. Jezikovni tečaji sofinancirani s strani posoških občin, brez statusnih, starostnih in izobrazbenih omejitev! V tečaj se lahko vključijo osebe, ki živijo ali delajo na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec.

a) ZAČETNA NEMŠČINA v Tolminu je namenjena vsem, ki bi želeli usvojiti osnove in se jezika nikoli niste učili. Skupina je polna, vpisujemo v čakalno vrsto.
Tečaj bo vodila učiteljica nemščine Andreja Štrukelj
Lokacija: Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, Tolmin

b) OSVEŽITVENA ANGLEŠČINA v Kobaridu je namenjena vsem, ki ste se angleščine učili pred mnogimi leti in imate le osnovno predznanje. Pred začetkom tečaja je obvezno reševanje angleškega vprašalnika, ki je dostopen na povezavi: https://forms.gle/cLDn54Dkv4tmdt4NA
Tečaj bo vodila učiteljica angleščine Anteja Jež
Lokacija: Dom Andreja Manfrede, Gregorčičeva 20, Kobarid

Oba tečaja obsegata 40 ur. Izvedenih bo 30 ur organiziranega dela v tečajni obliki, in sicer enkrat tedensko po 3 ure (načeloma od 17.00 do 19.15). Kateri dan v tednu bo tečaj potekal, bomo objavili v začetku septembra.
Poleg tečajne oblike bo organiziranih še dodatnih 10 ur organiziranega samostojnega dela pod mentorstvom učiteljice. 

V tečaj se lahko vključijo osebe, ki živijo ali delajo na območju občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Tečaja sta za udeležence brezplačna, saj ju sofinancirajo posoške občine.

Prijava in dodatna pojasnila: Patricija Rejec, 05/ 38-41-506, #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#
_______________________________________________________________________________________________________

3. Jezikovni tečaji v sklopu projekta Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina, brez statusnih, starostnih in izobrazbenih omejitev! Prednost imajo mlajši od 35 let.

a) ANGLEŠČINA ali ITALIJANŠČINA (jezik in stopnja bosta izbrani na podlagi števila prijav), kjer se bo spoznavalo glavne slovnične strukture, utrjevalo komunikacijske sposobnosti, spoznavalo kulturo in običaje (vpisujemo v čakalno vrsto);

b) NEMŠČINA na stopnji A2 za obstoječe in potencialne turistične ponudnike, kjer se bo spoznavalo glavne slovnične strukture in utrjevalo komunikacijske sposobnosti.

Prijava na tečaje: SPLETNA PRIJAVNICA 
Prijave zbiramo do konca meseca avgusta. O točni izvedbi tečajev boste obveščeni po zaključku zbiranja prijav.

Dodatne informacije: Nika Ivančič, tel: 05/38-41-516 ali e-pošta: #EM#6e6869622a6c7066666a63684c7d7c6c3e627b#EM# 
_______________________________________________________________________________________________________

4. Slovenščina za tujce/Slovenian language for immigrants

V šolskem letu 2019/2020 bomo organizirali več brezplačnih tečajev slovenščine za priseljence v Tolminu (in Bovcu v kolikor bo dovolj prijav). 

Kdaj? Prva skupina prične konec septembra. Drugi dve v novembru in januarju. 

Trajanje? Izvajali bomo 40-urne (brez pogojev vpisa) in 180-urne tečaje.
Kdo se lahko vključi v 180-urni tečaj ZIP (Začetna integracija priseljencev) si lahko preberete TUKAJ

Več informacij in prijava: Patricija Rejec, 05/ 38-41-506, #EM#706076716d666f6d6927786e66686d4f6063713d677c#EM#
SOČAsnik, l. XX., št. 3, 2019